ชื่อองค์กร ประเภทองค์กร จำนวนสมาชิก
มหาวิทยลัยราชธานี องค์กรภาคเอกชน 255
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 72
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 2600
ธนาคารกรุงเทพ องค์กรภาคเอกชน 333
สำนักปฏิบัติธรรม สตูล องค์กรภาคเอกชน 22
สำนักงานปฏิรูป (สปร.) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 25
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 20
ASA BCABOARD CONTAINER องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
อ.ภิเษก ทองอรุณศรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 39
บล.เอเชียพลัส องค์กรภาครัฐ / ราชการ 4
มหาวิทยาลัยราชธานี องค์กรภาคเอกชน 3215
สถานีตำรวจท่องเที่ยวระนอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 12
กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 4
วัดศรีคิรินทราราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นันทิกานต์ พลวิชัย องค์กรภาคเอกชน 6
บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัด องค์กรภาคเอกชน 70
สำนักสงฆ์โพธิ์งามสามัคคีคณาราม บ้านโพธิ์ชัน ต.นางาม จ.ร้อยเอ็ด องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 100
กัญจน์ คำแฝง องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 1
เทศบาลตำบลเชียงม่วน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 102
โรงพยาบาลปทุมธานี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1049
โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 700
ดรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงเรียนเทศบาล 4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1700
ธนาคารเพื่อการเกษตและสหกรณ์การเกษตร องค์กรรัฐวิสาหกิจ 19141
นาง ประภา ปัดสีลาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางสาวนิตต้า ยาเสร็จ องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 1
บริษัท วีก้าบอลส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด องค์กรภาคเอกชน 634
บริษัท ธนโชติ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด องค์กรภาคเอกชน 150
บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด องค์กรภาคเอกชน 156
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 519
เทศบาลตำบลตอหลัง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 20
บริษัท แพนเอเซียเลทเธอร์ จำกัด องค์กรภาคเอกชน 275
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 70
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2000
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส องค์กรภาครัฐ / ราชการ 500
เทศบาลตำบลทับช้าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 70
เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 150
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
ชมรมเทิดทูนคุณธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 492
บริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์(SAT, BSK, SBM,ICP) องค์กรภาคเอกชน 1500
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1800
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
สถาบันธรรมาภิวัฒน์ องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 30
แหลมทองอุตสาหกรรม จำกัด องค์กรภาคเอกชน 1500
บริษัท ห้องเย็นเอเชืี่ยนซีฟู้ดจำกัด (มหาชน) องค์กรภาคเอกชน 1150
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) องค์กรภาคเอกชน 530
เทศบาลตำบลริมปิง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 6915
บริษัท อี แอนด์ อี อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด องค์กรภาคเอกชน 5
บริษัท สยามสตึลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) องค์กรภาคเอกชน 1256
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) องค์กรภาคเอกชน 1000
บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด องค์กรภาคเอกชน 250
เทศบาลตำบลต้นธง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 93
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงพยาบาลสตึก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 250
โรงพยาบาลสตึก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 1936
บจก.โจ๊กโก้ฟอร์ลิ้ง โปรดักส์ องค์กรภาคเอกชน 1000
หจก.พลังสังคม องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3242
เทศบาลตำบลพนมสารคาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
โรงเรียนวัดบางเดื่อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 562
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 250
โรงพยาบาลชัยภูมิ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 12
โรงเรียนวัดเมตารางค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 9
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 300
ชมเลิกเป็นเลิก องค์กรภาคเอกชน 16
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 29
โรงพยาบาลสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 140
สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV) องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 30
สำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 112
บริษัทซัม ไฮเทคส์จำกัด องค์กรภาคเอกชน 350
บริษัทซัม ไฮเทคส์จำกัด องค์กรภาคเอกชน 350
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยายทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
เทศบาลตำบลหัวดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 80
บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1800
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 35
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 35
เทศบาลเมืองปรกฟ้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
เทศบาลตำบลอุโมงค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
เทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 70
บริษัท ออโต้ ลอจิค จำกัด องค์กรภาคเอกชน 200
เทศบาลตำบลรางหวาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เทศบาลเมืองสัตหีบ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 236
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำักัด องค์กรภาคเอกชน 3000
เครือข่ายห้องเรียนคุณปลื้ม องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 15
ร้านยาศิริวรรณ องค์กรภาคเอกชน 7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
องค์การบริหารส่วนตำบลเตราะบอน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 65
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 7210
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 56
องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 75
อบต.สร้างนกทา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 61
บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรภาคเอกชน 100
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 12
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 14666
องค์การบริหารส่วนตำบลโนน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 21
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 25
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
โรงเรียนวัดไทรโสภณ(ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 76
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 150
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 70
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
นายสวัสดิ์ เจริญสุข องค์กรรัฐวิสาหกิจ 200
บริษัท เชียงใหม่ โพรเซ็นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) องค์กรภาคเอกชน 100
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (หมาชน) องค์กรภาคเอกชน 50
บริษัท บริดจสโตน เอนซีอาร์ จำกัด องค์กรภาคเอกชน 100
สำนัก ปปช องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
บริษัท เอ็กโก้ฟอร์จิ้ง โปรดักส์ จำกัด องค์กรภาคเอกชน 90
บริษัท อำพลฟู๊ด โพรเซสซิ่ง จำกัด องค์กรภาคเอกชน 800
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 35
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
องค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 14666
สถาบันพระปกเกล้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 130
ซัม โปรเทคส์ จำกัด องค์กรภาคเอกชน 350
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด องค์กรภาคเอกชน 68
บริษัท เอชซีจีที(ประเทศไทย) องค์กรภาคเอกชน 11582
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 76
บริษัท ไท้เฮงการช่างและการหล่อ(1959) จำกัด องค์กรภาคเอกชน 30
บริษัท ศิลาสามยอด องค์กรภาคเอกชน 125
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 37
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่ องค์กรรัฐวิสาหกิจ 238
บริษัท ติวแฟค จำกัด องค์กรภาคเอกชน 263
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1111
บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด องค์กรภาคเอกชน 1125
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 10
บริษัท แอีคชิส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด องค์กรภาคเอกชน 20
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 15
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด องค์กรภาคเอกชน 1800
บริษัท แม่น้ำสแตนเลส ไวร์ จำกัด (มหาชน) องค์กรภาคเอกชน 300
โรงแรมรติล้านนาริเวอร์ไซด์รีสอร์ท องค์กรภาคเอกชน 3
โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 230
Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co.,Ltd องค์กรภาคเอกชน 1800
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 29
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) องค์กรภาคเอกชน 3000
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
โรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 221
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 80
เทศบาลตำบลทับยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 51
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 23
องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 32
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเดื่อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 70
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1753
บริษัทมอนดิโคทติ้ง ประเทศไทย จำกัด องค์กรภาคเอกชน 30
เทศบาลตำบลหนองล่อง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 52
เทศบาลตำบลสันมหาพน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 149
บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับชิ่ง องค์กรภาคเอกชน 700
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด องค์กรภาคเอกชน 700
บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กรภาคเอกชน 257
บริษัท แอคูชเน็ท ฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรภาคเอกชน 1500
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) องค์กรภาคเอกชน 106
บริษัท เป็บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด องค์กรภาคเอกชน 400
บริษัท สยามพรหมประทาน จำกัด องค์กรภาคเอกชน 143
บริษัท แมรีกอท จิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรภาคเอกชน 100
บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด องค์กรภาคเอกชน 360
สำนักงานปฎิรูป (สปร) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 25
เทศบาลตำบลธัญญา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลท่าคันโท องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์ (คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน) องค์กรภาคเอกชน 1000
เทศบาลตำบลคลองพลู องค์กรภาครัฐ / ราชการ 20
บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด องค์กรภาคเอกชน 5
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด องค์กรภาคเอกชน 220
องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 22
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) องค์กรภาคเอกชน 3500
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 34
เทศบาลตำบลแหลมงอบ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 45
เทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 127
โรงพยาบาลละงู องค์กรภาครัฐ / ราชการ 20
สำนักงานจเจตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 180
โรงเรียนดงตาลวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 502
ชมรมผู้สูงอายุตำบลตะลุง องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 35
ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาพระงาม องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 10
อบต.โก่งธนู องค์กรภาครัฐ / ราชการ 28
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาพระงาม องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 20
ชมรมผู้สูงอายุตำบลงิ้วราย องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) 97
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 39
บริษัท กระจก พีเอ็มเค เซ็นทรัล จำกัด องค์กรภาคเอกชน 1100
บริษัท เอสพีซี บิสสิเนส พาร์ทเนอร์ จำกัด องค์กรภาคเอกชน 711
องค์การบริการส่วนตำบลเขาน้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 31
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 285
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 38
เทศบาลเมืองปากพูน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 120
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 23
เทศบาลตำบลท้ายเหมือง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 78
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศาฃบาลตำบลบ่อทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 76
ทต.เขาวัว-พลอยแหวน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 48
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 501
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2500
rrruuuuuuuuuuuuuuuuu องค์กรภาครัฐ / ราชการ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 24
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
เทศบาลตำบลบ่อทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 76
องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตาคต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 173
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 33
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3781
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 23
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 องค์กรภาครัฐ / ราชการ 723
บริษัท อีเล็คโทร เซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กรภาคเอกชน 950
โรงเรียนบ้านแม่สลองใน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 88
องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลหัวทะเล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 150
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปราณบุรี องค์กรภาคเอกชน 300
เทศบาลตำบลเกาะขวาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
โรงเรียนบ้านดงน้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 299
โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 10
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 59
เทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 500
เทศบาลตำบลฟากท่า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 28
เทศบาลตำบลจันทเขลม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 36
เทศบาลตำบลไทรม้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
เทศบาลตำบลไทรม้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 199
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 14
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 221
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 องค์กรภาครัฐ / ราชการ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210 องค์กรภาครัฐ / ราชการ 44
บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 300
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1000
เทศบาลตำบลกันตวจระมวล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลบางกระสั้น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 250
เทศบาลตำบลนายายอาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 40
อบต.หนองแสง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 23
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 15
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 8000
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
นายสุชาติ นิลเมือง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
เทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 66
เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 98
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 21
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 52
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2600
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2600
องค์การบริหารสว่นตำบลบางรักใหญ่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 63
เทศบาลตำบลมหาราช องค์กรภาครัฐ / ราชการ 108
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 89
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 120
เทศบาลตำบลสทิงพระ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
นายชัยยนต์ มาไชยนาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 35
เทศบาลเมืองคูคต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 59
เทศบาตำบลวัฒนานคร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 107
โรงเรียอนุบาลศรีสุทโธ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1070
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 10
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 150
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 20
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม\\\\\\\"ประชาสามัคคี\\\\\\\" องค์กรภาครัฐ / ราชการ 110
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 34
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 38
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1397
อบต.บ้านขาว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 25
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 46
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 65
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 40
เทศบาลตำบลท่าสัก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 132
บริษัท ไวส์เฟรท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรภาคเอกชน 112
เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 17
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 56
สหภาพแรงงานเซอิมิทซุไทย องค์กรภาคเอกชน 300
บริษัทเทพวัฒนา จำกัด* องค์กรภาคเอกชน 270
โรงเรียนสามโคก อบจ ปทุมธานี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 101
บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิค จำกัด(มหาชน)* องค์กรภาคเอกชน 5096
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)* องค์กรภาคเอกชน 430
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
บริษัท เคียวเซร่า คริสเว็จ คีไวซ์(ประเทศไทย) จำกัด องค์กรภาคเอกชน 1200
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 40
องค์การบริหารส่วนตำบลเสือช้าง* องค์กรภาครัฐ / ราชการ 29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 33
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ* องค์กรภาครัฐ / ราชการ 33
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 40
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม* องค์กรภาครัฐ / ราชการ 39
เทสบาลตำบลบางกระสัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
เทศบาลตำบลราชกรูด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 51
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชกรรม พอนดืเคมีคอล ป่ระเทศไทย* องค์กรภาคเอกชน 47
บริษัท เฟดเตอรัล อีเลคตริต จำกัด องค์กรภาคเอกชน 100
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด* องค์กรภาคเอกชน 50
บจก.กุลธรแมททีเวียล์แอนด์คอนโทรลส์ องค์กรภาคเอกชน 100
บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด* องค์กรภาคเอกชน 2763
บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 380
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 740
ผูุ้อำนวยการโรงเรียน ตลาดสำรอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าม่วงราษฎร์บำรุง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนาวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนาวยการโรงเรียนบ้างวังลาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนาวยการโรงเรียนบ้านห้วยตลุง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดชุกพี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังสี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 300
ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโมก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะแบก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานอก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลวกราษฎร์บำรุง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคีริส องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายเคือง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงเรียนจระเข้เรืองศิลป์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการบ้านหนองโง้ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางฯ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระบวนวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเชือก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหม่นาพอเพียง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรเรียนบ้านหนองปลาซิว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดโพธิศรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลบางริ้น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
เทศบาลตำบลหนองบัว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 52
อบต.หนองบอนแดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 72
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 45
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 80
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 91
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 69
องคืการบริหารส่วนตำบลดงเย็น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
เทศบาลตำบลสอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 80
เทศบาลตำบลสอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 80
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 51
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 35
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 5
องค์การบริหารส่วนตำลบลหน้าพระลาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 74
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 458
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวงกต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกะพัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพัน(สุขสวัสดิพิชาญราฎร์) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิฤบดีเดช องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครองยาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมีนเทพ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระแส องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฐ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลงาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรุณา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบามโนรมย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนรำเปิงวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมขนวัดท่าเดือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชุทิศพายัพ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าตอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 0
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคาะห์เชียงดาว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกเปา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลพลิ้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปิง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจีแดงวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแคว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรเรียนบ้านวัดลำเหย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตูม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโกน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผูอำนวยการโรงเรียนไตรประชา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางปุก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำคา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้อง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขวาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนก่อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระซองเหนือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภู่กระแต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแฮ่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพทิยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลียง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชียวโอสถ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกระชาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีวัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกหว้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระชาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากิม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะเดา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สำโรง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าช้าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสาวเอ้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเฟือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรวัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายสำเภา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลียววิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทองพระยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต็งรึง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเขนง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสองหน่อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสายสำโพงเหนือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มไพร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเคิล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกีพิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายไท องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูงเนิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนถินโอภาสวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาซ้อง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเวียง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ๊วะ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นใคร้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบัวรัฐประชานุเคราะห์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารวก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองข่อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไดลึก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองคูณ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไดอีเผือก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยีมุ่ย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทะเล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรเรียนอนุบาลโพทะเล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางคลี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนศรีวราราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
โรงเรียนแกสำโรงวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 78
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 24
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 18
เทศบาลตำบลบ้านข่า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลป่าแมต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 500
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถอนสมอ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติกร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลเมืองชุมแสง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 320
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลบก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกะโดน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านเขากำแพง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 55
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองธรรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรเรียนวัดคลองเกษม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทู้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางจิก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการวัดศรีเจริญธรรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคลองจันทร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 8
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้างวังเดือนห้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระดู่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสีนวล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมิกาวาส องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงเดือน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขุนจง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระแวง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินหินกอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันนา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาจญา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองที องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารึก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนแยงมิตรภาพที องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนนุบาลบ้านคอกช้าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าไร่วิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักน้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวสายปัญญา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องบง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงอาจ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนฤาษี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างคำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางประหลาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดเสาธงหิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรเรียนวัดพิกุลเงิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงิอก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเลือนสามัคคี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ศยามล ภูพิศ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกตุ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุใหญ่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือน้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอาโอยาม่า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันคาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านสร้าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพวก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางแตน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทยวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเมือง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำแคน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองดู องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพิง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่86 องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกตลอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 95
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแพง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผ้อำนวยการโรงเรียนห้วยเซีอมใต้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำราญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แป้นวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้อง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบพลึง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนิยม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมะวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวฝาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนปรารถนาดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไชยวาล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งขวาก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวงาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากยาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปีย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาแบ่น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดสิม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อซีน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแฮต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใส3 องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดดินจี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดือทุ่งสวรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำโคกสูง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดดงมุขวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคเจริญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานำพาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสูน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระโดงทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาราพิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะบอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังถ้ำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพมงคล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแพน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผ้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตดรุณี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำใคร้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเกาะ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากกราน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิกการาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผ้อำนวยการโรงเรียนวัดศิวาราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีกุก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหวาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงแรมวัดอินกัลยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมอทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงหวาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทัพทัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดระโหง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุต่อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดชะโด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิงสูง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนนโนนโคกสูงกลาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนนโนนโคกสูงกลาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโป่ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อฯ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตาพรหม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผูอำนวยการโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัณณวิชญ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนตับเต่า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเพียนแสนจำปา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขืองคำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าหยาดราษฎร์นิยม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อเหนือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเวียง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำอ้อม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือฮี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลุมพุกวันครู องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยางกล้วย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการบ้านหนองแสงทุ่ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าขาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 71
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 102
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 25
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1152
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางเหนือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 150
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 199
ผ้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงเรียนวังหลาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุเมือง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโงเรียนหนองสองห้องหนองดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเมืองจอก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรเรียนบ้านโพนทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปลือย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนซังวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทราย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวเอิง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไก่ป่า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะอึ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรเรียนวัดกอกดิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิเวศน์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมลอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พวยฯ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่ ตำบลยางน้อยและชมรม อสม.ตำบลยางน้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 153
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฮั่ววิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาซ้อน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคะมะ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงาว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝาน้อยวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนปอแดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหมอก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบค้อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป้งสามัคคี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้แก่น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินผาสุก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแช่มอุทิศ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรายขาว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เปียะ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ร้านต้นตาลคอมพิวเตอร์ องค์กรภาคเอกชน 4
โรงเรียนสันติรักษ์ องค์กรภาคเอกชน 20
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 35
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 82
บริษัท โฮมเฟอร์นิเจอร์คล่า จำกัด องค์กรภาคเอกชน 80
เครือข่ายเยาวชนอีสานพัฒน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาจังหวัดยโสธร องค์กรภาคเอกชน 100
ผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหาดสาขาเขาช่อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหาดสาขาเขาช่อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูเขียน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะทิงพระ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนซุง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผ้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเกตุ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลเปือย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 103
เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 20
เทศบาลตำบลธัญบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 300
โรงเรียนวัดนำ้โค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 8
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโข้ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเยียม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผ้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าโมง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 35
เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 18
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 20
เทศบาลตำบลอรัญญิก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 121
สำนักงานเทศบาลตำบลทับกฤช องค์กรภาครัฐ / ราชการ 61
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 63
องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 45
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 23
สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 156
โรงเรียนวัดต้นไคร้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 15
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส องค์กรภาครัฐ / ราชการ 35
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 69
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
เทศบาลตำบลรอ้งกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 102
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
นายคณิศร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช องค์กรภาครัฐ / ราชการ 37
เทศบาลตำบลห้วยวังทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 52
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 79
กลุ่มบริษัทในเครือ KG องค์กรภาคเอกชน 500
บริษัท เอ เอ็ม พี เมทัลเวอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรภาคเอกชน 145
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถิ่น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 67
โรงเรียนบ้านสันปูเลย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 191
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 36
โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 23
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3466
โรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 68
เทศบาลตำบลบางปลาม้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 75
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 16
เทศบาลตำบลบ้านแหลม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
อบต.โพประจักษ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 24
สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 79
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 23
องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 214
เทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 90
สถานีตำรวจภูธรเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 82
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 30
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
อบต.หนองชุมพลเหนือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 29
โรงเรียนชุมชนโนนแดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 655
โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม องค์กรภาคเอกชน 5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 14
สำนักงานเทศบาลตำบลต้นคราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1850
เทศบาลตำบลต้นคราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 61
โรงเรียนนารีนุกูล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 4000
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 องค์กรภาครัฐ / ราชการ 123
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 44
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 61
โรงเรียนบ้านนางัว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 520
โรงเรียนวัดโชติการาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 203
โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 230
โรงเรียยมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 35
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 250
โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 16
โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 19
เทศบาลตำบลนางลือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 51
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถ้มภ์ ๑) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 213
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน ( วาสน์วิทยานุกูล ) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 13
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 107
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 43
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 55
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 130
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 20
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 11
โรงเรียนธีราวิทยา องค์กรภาคเอกชน 470
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 10
อบต.หัวโทน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 68
โรงเรียนบ้านโนนสูง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 60
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 12
โรงเรียนสหธาตุศึกษา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 300
โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 8
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 173
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 7
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๔ (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 9
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 10
เทศบาลตำบลพลายชุมพล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทราย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 5
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลยุ้งทลาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 24
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 20
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 20
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 366
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 24
กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 500
เทศบาลตำบลพลับพลา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 5918
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 26
โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 20
โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 6
โรงเรียนบ้านท่าลี่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 84
โรงเรียนบ้านข่า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 12
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 11
โรงพยาบาลดอยหล่อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. องค์กรภาครัฐ / ราชการ 306
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ตำรวจ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
สำนักงานเทศบาลเมืองโสธร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
สำนักงานส่งเสริมการปกครองภัยท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารจังหวัดปัตตานี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงเรียนเทศบาล 2 องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
วัดพระธาตุยอยหงส์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
บริษัทโซเด็กโซ่ ซัพพอร์ท เซอร์วิส ประเทศไทย จำกัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบิรหารส่วนตำบลดอนตะหนิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
สำนักงานเทศบาลเมืองตราด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
อบต คลองใหญ่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
บริษัท คิวแฟค จำกัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
สำนักงานเทศบาลตำบลร่องคำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลพูคำจาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
สำนักงานเทศบาลตำบลสรรพยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
บริษัท ไทยพานิชย์วีดีโอ จำกัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
องค์การบริหารส่วนตำบลลานม่า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะปันหยี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎ์ธานี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด ยะลา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
เทศบาลตำบลวังดิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 110
โรงเรียนวัดปราสาท องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 130
เทศบาลตำบลกระจัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
องค์การบริหารส่วนตำบลต้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงพยาบาลแม่วาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบุลห้วยหาบ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงเรียนบ้านคำพวง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงเรียนวัดสิตาราม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
กองบัญชาการศึกษา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
ผ่ายปกครองและการฝึกศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
อบต หัวยแกลง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โรงเรียนบ้านโนนอุดม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
บจก เอฟแอนด์ อาร์ จิวเวอรี่ จำกัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
โรงเรียนเสนานิคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
องค์การบริหารส่วนตำบลภูชาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
โครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 4
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 16
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
นางปิยะพร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ นางจีรนุช กันทะวงศ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ นางอุษณีย์ วังวงศ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ นางจริราวรรณ ปาวงศ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ ณุวภา ก๋าเมืองลือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ นางจำเนียร ศรีใจ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ นางบุญมา กำแห่งหาญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ นางสาวบุญญรัตน์ พวงสุวรรณ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายบุญเลิศ บุบผากอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นางสายนที กายสิทธิ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นางกัลยา ทราเมล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นางดวงเดือน ป้ออินเครือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายธนภัทร สินธุบุญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นางสาวกาญจนา ชัยเจริญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายดำรงศักดิ์ โมมีเพชร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายบุญทิพย์ เป็นกล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายสง่า สุวรรณลักร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายวิาณุกร เสรีศักดิ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นางสาวพิราวรรณ เป็นกล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายโกศล วงศ์พุทธรังส์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม สุริดา เป็นกล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นุสรา สุวรรณบุญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายโอภาส เครือคำหล่อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายบุญธรรม แขนงแก้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายสวัสชัย หอม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โรงเรียนวัดศรีบังวัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 90
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายไพฑูรย์ มุตวัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายสัญญา ถ้าปาเชือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายมานพ สุวรรบุตร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นางเทียน ตาเร็ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายอ็อด ปันห้น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายพงษ์ทวี แข็งแรง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายวัชราวุฒิ จิรวัชรนาพัฒน์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
โครงการส่งน้ำ กิ่วลม นายวิชาญ ก้านภูมิ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
องค์การบริหารสว่นตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 9839
โรงพยาบาลประจันตคาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 130
โรงเรียนบ้านหนองระหาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 50
กิตติศักดิ์ นามเขียว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 580
โรงเรียนวัดตกพรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 24
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 580
จ.ส.อ.ชาติ พิศโฉม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.เดชา ขุมทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.สมชาย เจริญสุข องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.นรวิชญ์ คำค้อ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.เรวัต กลีบอุบล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.สมชาย พรมนอก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.ชนะ สดคง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.นิวัฒน์ ชอนขุนทด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.มงคล ดวงแก้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.ท.พรชัย อัฐนาค องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.สิริอนันต์ คลังสุวรรณ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.วีรยุทธ วีระสายันต์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.ภูเบศ วิวัฒนะ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ ขันมาก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.ณัฐพล จันต๊ะนาเขตร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.นราวุธ ปรีนารัมย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ท.อภิชัย ชลูดดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ท.โสภน ยิ้มละมัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.สถาพร จันตี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.อภิเดช พ่อบุตรดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.กฤษณลักษณ์ มีธรรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.กฤษณลักษณ์ มีธรรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.สงคราม ธุระชัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.พลกร สถิตชัยนนท์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 53
จ.ส.อ.สงัด งาเฉลา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.บุญชื่น เชื้อสอน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.สีสุข ปะริเตนัง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 17
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกปีบ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 19
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 15
โรงเรียนวัดคู้ลำพัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 6
อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลคู้ลำพัน องค์กรภาคเอกชน 20
พลฯ วุฒิชัย สายแสง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายมานัส บุตรแก้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
นายกฤษดา ชาตรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
นายพิรุด การสิทธิ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
นายวิโรจน์ มีสำแดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
คุณสรพงศ์ ชาตรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายปริญญา บุญมี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายศิริพรรณ บุญมี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายศรีทอง ปันวิชัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายมา สุขปัง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายสมบูรณ์ คำสันทาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายสมบูรณ์ คำสันทาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายสุรพล สมคำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายสว่าง ประมวล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายสายทอง สายวัง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายเพชร นุ่นอาระ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางวัน คำมี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายอุดม ต๊ะยาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางราตรี นามกิ่ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางวัน คำมี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
สุภาพร เทพทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางสาวจิรวดี สายไหม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางสาวศรีเรือน ต๊ะพิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางนงลักษณ์ คำมอญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
วริศรา คำมอญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 200
เขมมิกา เปงราย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เอกชัย จัยหาญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายบุญส่ง ลำพูน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายนริศรา คำมอญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางเทียมวัน พรมคำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางกรรณิการ์ ฉัตรเกษ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายองาอาจ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางสาวปรีณา แก้วเมืองมา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
สมนึก กันจินะ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางอานนท์ อุดทาหาญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางสาวปรีณา แก้วเมืองมา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
นางสาวปรีณา แก้วเมืองมา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางวิภา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
สุกัญญา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางวันดี บัวปัด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.สุรพล รักษาชาติ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.วีระ อาจสมพงษ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.ชูชาติ มีสาร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.อมร เสวันนา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางจินตนา สมบุญตัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางวันดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางดี ยาวิละ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางจินตนา สมบุญตัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางพยอม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ร.อ. ภูมินรินทร์ สุขเสพ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางทัศนา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ประดิษฐ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายประชา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายสนั่น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ร.ต.อิสระพงศ์ หนุนภักดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นายธีรเมธ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางสาวนิตยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางศศิธร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางดง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.มานพ เรืองทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.ต.ชนินทร์ศร โชติทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯ ธนากร อุบุญเรือน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ. ประถม หาญนอก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ. นุกูล มงคล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.ต. ชัดชัย จันทสุรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ. สุนทร ทุมมา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯ สุชีพ สวัสดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ. ไพศาล สมทิพย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.ท. พิทักษ์ ปุ่มแก้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯ บรรพต ทองแทงไทย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ. วิทวัส เสนน้อย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ. ไผ่ จันทาสินธุ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯ นิรันดร์ สุระมาพน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ. จรุง เรืองบุตร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯ ดนุพล พิมพ์โม้ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ดำรงค์ บุญโสภา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯ ธนากร ประทุมทิพย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯธวัช ลาดนอก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯธวัช ลาดนอก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯ สาโรจน์ วรโคตร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯศราวุฒิ ภูมิไถล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯ ฉัตรชัย ทำสุนา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯอำพล แก้วอุดร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯ สรายุ มิฉะ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯ คมศักดิ์ หลิมสกุล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ร.อ.รุ่งโรจน์ แก้วผาสุก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ร.ท.ธนวิทย์ อุปนันท์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ร.ต.เกรียงศักดิ์ เดชศร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.ชำนาญ เอี่ยมทรัพย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.ประสงค์ คณาสุข องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.จรูญ พลับประสิทธิ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.จรูญ พลับประสิทธิ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.นิพล บัวแก้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.โชคชัย วงษ์บัวงาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.สมชาย บุญเพิ่ม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.ประดิษฐ์ ธงชัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.อ.วราวิทย์ อินตา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.ต.สุธน เทพเนาว์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.ต.อมรตชัย พลอะชม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.ต.ณประคุณ ดวงแก้ว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.ต.ศราวุธ วิบูลย์เพ็ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
จ.ส.ต.พิชิตชัย ชูจอหอ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.วิฑูรย์ ตระกูลป้อง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.ยุทธพงษ์ ชาติมนตรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.พิษณุ ปะเทพา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.วีระยุทธ ชุ่มมา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.วรพจน์ ชื่นสกุล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.เนตรพงษ์ โพธิ์ตะนัง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.ศรายุทธิ์ รักขันโท องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.ศุภชัย ปักษิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.กิตติพงษ์ มีสุข องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.ภูชิต พลเสนา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.อนิวัฒน์ เดชทรัพย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.อ.มนัสพงษ์ เดชขุนทด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ท.จักรพันธ์ เฉลิมจาน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.บุญรัตน์ จันทร์ไตร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.ปณิธาน ปรือปรัก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.ชุมพล อโหสี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.ยุทธนา กุลบุตร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.ธีระยุทธ นามวงค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.วีรพันธ์ บัวราด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.อภิเดช ดวงโภคา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.รัฐพงศ์ สุขรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.จุลศักดิ์ สอนสีดา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ส.ต.วรวิทย์ ชังสุข องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
พลฯสมชาย สามาอาพัฒน์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
ที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 19
อบต.มาบไพ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 35
โรงเรียนบ้านม่วงคำ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 34
โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 16
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 22
โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 489
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามจันทร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 36
เทศบาลตำบลแสงสว่าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลบ้านนาดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลบ้านนาดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลบ้านนาดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลบ้านนาดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลกระจัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลบ้านนาดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลบ้านนาดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลบ้านนาดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เทศบาลตำบลบ้านนาดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
เทศบาลตำบลบ้านนาดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านนามเหล้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านเหล้า องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านเชียงกรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านเชียงกรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านเชียงกรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านเชียงกรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านเชียงกรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านเชียงกรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านเชียงกรม นาย ปริญญา จันทราศรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านเชียงกรม นาย วันชนะ ภักดีราช องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านเชียงกรม นายวิรัช องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร อนุบาลประจักษ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร อนุบาลประจักษ์ นาย เสาวรส วงแสน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลประจักษ์ นางเทียมจันทร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลประจักษ์ นางอนุกรณ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลประจักษ์ นางสิถินันท์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลประจักษ์ นางสิถินันท์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลประจักษ์ นางจิระนันทร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลประจักษ์ นางสาว กมลสา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลประจักษ์ นางพิชิตพร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลประจักษ์ นางลิมลี่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลประจักษ์ นายศุภชัย บำรุงภักดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านห้วยกองสี่ นางทรงขวัญ บุญตะ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โรงพยาบาลแสง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 4
โรงพยาบาลแสง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โรงพยาบาลหนองแสง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โรงพยาบาลหนองแสง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โรงพยาบาลหนองแสง นายฉัตรชัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านเดียม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 6
รร บ้านหนองหญ้าไซ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านคำไผ่ นายสุรพงษ์ เหล่าสมบัติ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 7
รร บ้านห้วยกองสี นางชวน อุทะกัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 5
รร บ้านห้วยกองสี นางบำรุงศรี อุ้ยบริโภค องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
หน่วยสัสตีอำเภอประจักษ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายปิยะ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านโนนสะอาด นายพิชัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายนุจรี เทียนหอม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นางสิริยาภรณ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นางเรียนทิพย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นางอุุไร พันไทย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นางนงนุช องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายวินัย วิระกิจ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นางอรวรรณ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด ดารุณี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายพรชัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด วรรณโน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด พึ่งจ่าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด ชัยศร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านคำไผ่ นายสิงขอน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร บ้านนาคี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านหนองสี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านนาผือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
วัดปทุม บ้านหนองกุงข้าว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านโคกก่อง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร บ้านหนองไผ่เจริญ นางกรรณีการ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร หาญใจวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด นายคณิต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายปวิลา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายวินัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นาย เจะเปะ ปรังประโคน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายสุขสันต์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายสุรัตชัต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายเอกพงศ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายสยาม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นาย ขันตีกรรม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายสินทร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายปิยะสมบูรณ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด นายโครตเทียม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายสุวัฒน์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด นายสุบิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายธีรพงศ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายโกศล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายบุญตา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายชากรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายสุวัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด ครอบครัวอบอุ่น องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด ภูครองทุ่ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด ครอบครัว แพงโน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นางลุวลี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รพ หนองแสง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รพ หนองแสง นางสาวอมรรัต องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร ทุุ่งฝนวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อุดรธรรมมานุสรณ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อุดรธรรมมานุสรณ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อุดรธรรมมานุสรณ์ นายวัชรินทร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อุดรธรรมมานุสรณ์ นายวิโรจน์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อุดรธรรมมานุสรณ์ นายสุเทพ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อุดรธรรมมานุสรณ์ นายแสง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร โพนสูงวิทยาคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
เทศบาลเมืองหนองสำโรง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เทศบาลเมืองหนองสำโรง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เทศบาลหนองสำโรง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
เทศบาลเมืองหนองสำโรง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เทศบาลหนองสำโรง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
เทศบาลเมืองหนองสำโรง นางแสงจันทร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เทศบาลเมืองหนองสำโรง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เทศบาลเมืองหนองสำโรง นายมานพ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
สำนักงานที่ดิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
สำนักงานที่ดิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
สำนักงานที่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เทศบาลตำบลบ้านผึ้ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร บ้านจันทร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร บ้านห้วยทราย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านเขาลูกโล่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
นางสาวระพีพรรณ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านตลิ่งสูง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านตลิ่งสูง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้นตลิ่งสูง นางไข่มุก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร บ้านชัยสุราษฎร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร วัดห้วยแห้ง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านหนองม่วง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านวังตอสามัคคี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลบ้านไร่ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านตลิ่งสูง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด นางมณเทียร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
วิทยาลักการอาชีพบ้านผือ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านบุ่งกะเซอร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านน้ำรอบ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด คุณพ่อตา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นางโชคอำนวย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายนิรัน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายเจริญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
รร อนุบาลโนนสะอาด นายมนตรี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เครือข่ายพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายโกศล องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายอาทิตย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายเขียว องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายชารี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด นายฝอยลม องค์กรภาครัฐ / ราชการ 3
ชมรมอาสาสมัคร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
กฎหมายสำนักกฎหมาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
กองกฎหมาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
สำนักงานกฎหมาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
สำนักงานกฎหมาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
สำนักงานกฎหมาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
สำนักงานกฎหมาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
สำนักงานกฎหมาย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ นางกัลยา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ นางสาว วันเพ็ญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านทรัพย์เจริญ นางนงลักษณ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 100
รร บ้านทรัพย์เจริญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ นางสาวทัศนา องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ นางสาวพชรเพร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ นางสาวกานดา วันดี องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ นายสมยศ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ นายเกรียงไกร องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ นางพัชรินทร์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านทรัพย์เจริญ นางนงลักษณ์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร บ้านสมอทอง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร วัดเขาฆ้องชัย องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร ชุมชนวัดหนองงาแซง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร อนุบาลโนนสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 2
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
รร จังหวัดวิริยา ประชาสรรค์ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
อบต โคกสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
อบต โคกสะอาด องค์กรภาครัฐ / ราชการ 1
โรงเรียนบ้านวังยาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 107
โรงเรียนบ้านแปลง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 11
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) องค์กรภาครัฐ / ราชการ 182
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน องค์กรภาครัฐ / ราชการ 16
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 19
เทศบาลตำบลทับช้าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 92
เทศบาลตำบลทับช้าง องค์กรภาครัฐ / ราชการ 90
กดอฟกอเ องค์กรภาครัฐ / ราชการ 4
ชื่อครอบครัว จำนวนสมาชิก
กรวรรณ ศรีเทียงสา 2
ครอบครัวเดชเพฟื่อง 4
อรียาภรณ์ มัญชุศรีวรินทรา 4
นายกีรติ สวยสมเรียม 4
มานิตา บางม่วง 5
หทัยพัชร ธนชาติตรกูล 5
นายถิระวงศ์ จันทร์พิทักษ์ 9
อรวรรณ ชาญอิทธิกุล 5
อดิศักดิ์ แก้วอนงค์ 5
ทั่งทอง 3
บุผชาติ ชมชูชื่น 1
อั๗รา รติรัตนานนท์ 4
อารีรัตน์ เริมจันทร์ 1
ธนิตา อวยพรส่ง 3
ครอบครัว จรวยพร 2
วันวิตรี โกศัยพลกุล 1
ลักขณา รักธรรม 1
เปรมิกา พันธุ์ฟัก 6
ดวงพร วงศ์สกุลรัตน์ 2
มนูญ เรืองบุญศรี 3
ไตรทศ ทั่วไตรภพ 1
มยุรี จีระพงษ์ 2
ศิวลักษ์ ทรัพย์ทวีวัฒน์ 6
วิษิตม์ 3
ทิพย์สุวรรณ เจตน์มงคลรัตน์ 5
นางสาวทิพรัตน์ 3
สมชาย แสงอรุณ 1
ครอบครัว โชคอุสาหะ 4
ศศิกานต์ สุกิจพิริยพันธุ์ 6
พ.ต.ต.ทวีฤทธิ์ เชื้อหมอ 4
นางนิราวรรณ ทิศหนองแวง 4
ยุวนนท์ วงษ์อินตา 2
นายณัฐวุฒิ อินทร์ธรรม 5
นางสาวพรทิพย์ บรมฤทธิ์ 4
ด.ต.อวยชัย นุลละวงศ์ 4
นายอภิสิทธิ์ ศุภรัตนาพิทักษ์ 1
นายสราวุฒิ ทีคำแก้ว 4
ธฤต ก้อนแก้ว 2
นายสันติ โฉมยงค์ 2
นางปรารมย์ วงษาปาน 4
มะลิ ลือดารา 1
นายไพศาล สุขเพราะนา 2
นายนพพล เวียงสง์ค์ 3
พ.ท.ช่วง ปราสาทสุวรรณ 5
นายรัตนวิทย์ พันธ์วิไล 1
นางสาวลัดดาวัลย์ สืบสิมมา 1
นายสุพล ฤาชัย 1
นางสาวพัชราภรณ์ ยิ่งเชิดดี 1
นางสาวสุนันทิยา บุญประกอบ 1
นางสาวกรวิกา. โตลำมะ 4
นางสาว ศิริลักษณ์ เมษา 4
นางสาวสุนันทิยา บุญประกอบ 1
นายชัชวาลย์ โสพันธ์ 1
นางสาวพัชราภรณ์ ยิ่งเชิดดี 1
นางสาวศันสนีย์ กล้าหาญ 1
นางสาวสุพัตรา มูลมาตร 1
นางสาวนฤมล ทรัพย์มคล 1
นาย ชัยวัฒน์ นาโควงค์ 1
นางสาว รินนภา ผาดำ 1
นางสาวศิรินภา คงดี 1
นางพรพรหม พุฒขาว 3
นางสาวดวงใจ พานทอง 5
ลลิตา ชุตินันทวิโรดม 3
สุภรณ์ เจริญศรี 8
คณิตพงษ์ จงกรกิตวัฒนา 1
อุบลรัตน์ แจ้งตามธรรม 10
สุชิสา เตปภิวัตนันท์ 2
ณิชาภา รัตนเมธากุล 3
ทิพร ฉันพิชยา 6
ระเบียบ ตั้งวงศ์ศิริ 8
สุนันต์ คงนาค 1
นางสาวกมลทิพย์ ผายพิมพ์ 1
นางสาวนันทนา สายเกตุ 1
จันทร์สุดา วงค์สุทา 4
บุญประทาน เพียดสิงห์ 4
สุขไตร หัตถคุณ 12
ไม่ได้ระบุซื่อ 2
นาย ธนาวัฒน คีตศิลปา 1
ภานุวัฒน์ จิรานพคุณ 2
ธนินทิธร ใหญ่โต 3
นาง ณัฐธยาน์ เข้มการ 4
นางสาว กุลขดา สายพูน 10
นายต่อพงศ์ เจริญศรี 3
สุวรรณเสนีย์ 3
เพ็ญพร ฉัตรรัตนมุทอง 3
นางสาว ราตรี วังสดาบ 5
กรรณิกา สมบัติช่าง 3
สมบูรณ์ ธรรมบันดาลสุข 4
นาง สิริพร โพธิ์งามวาศ 3
นายนริทธิ์ สุขอำไพจิตร 3
จิราพร สุนันทิภาณุจรัญ 1
นิ่มพนม ประเสริฐ 4
นางสาว ทัศนีย์ วรรณนรากุล 6
ฐิติพร แว่นกับ 5
ปิติพล อุตราวิสิทธิกุล 4
นางสาว บุษยา ศุภธีระนนท์ 3
จุลลดา ศุภธีระนนท์ 3
พรชัย อาสมบัญ 3
dgftydt 4
วิระญา สีขำมี 3
สึรีย์พร วรยาทรณ์ 4
วุฒิสัย รวีเสถียรกุล 2
สุริสราพันธุ์ 10
ทิพย์สุวรรณ 4
ชญาณี เจียมจรุงใจ 8
มณีรัตน์ 3
รุ่งนภา ยิ่งเจริญ 1
กัณนรีภัทร์ อังกูรวัฒนาวงศ์ 6
นงณภัส ทับมาโนช 7
ศศิธญา โรจนิหล่อสกุล 7
เจียมจิตร ศิริหล้า 4
นางสาว จรรยา รัตนนัย 2
จริยา รัตนนัย 3
ปัญขณิช รัตตานุกุล 4
ชูศักดิ์ สดวัน 2
รัญญาภรณ์ โรจน์สุริยาวงศ์ 5
นางสาว ธิตาภา แจ่มกระจ่าง 4
ปัสตัน 7
พ ต ท ประเสริฐ สังข์เสรี 12
กุลนันท์ เทียมจรัส 4
อรชร เกตุไนย 1
เยาวณานี ศรีคุ้มทอง 1
ภู่พงศราช 5
ภูู่พงศกร 5
นายสมบูรณ์ ภู่พงศกร 5
เฮมีนีต้า 1
นางสาว ศักนางศ์ มุสิกธรรม 1
พัจมน 5
นายกีย้ง ทรงสินสุนทร 1
กรฤต ปุณยวุฒิวานิชย์ 4
นางสาว พรเพ็ญ มานาเสียว 1
นาง เกศิณี ดันแคน 1
อรอุมา กลาสพูล 6
นางสาว วรรณรางค์ บุสุมวยากรณ์ 2
สุนันท์ เจียรสัมพิมล 2
สุธีวัลย์ ธีภักดี 1
เยาวพา แตงจันทึก 4
นาย สยามรัฐ แป้นเจริญ 3
ภัทรียา เพชรปยุตานนท์ 4
ครวยคลัง ตันอังสนากุล 9
บ้านเกรียงไกร 4
ธรรมวิถี 5
พุฒิเมธย์ จงดำรงศ์ 3
ชารสา ธนัทกานนท์ 8
นนทนัน (ไม่มีชื่อ) 2
จิตรมนัส เจนไธสง 4
แทนคุณ จิตตรีศรา 3
ศรินทร์ หล่อเปี่ยมรุ่ง 8
วิยะดา โล่ห์จินดา 6
สุชาติ ผึ้งหลวง 3
นางสาว กัญญา มนาสุราน 3
นางสาว ธนภรณ์ พ่องแพ้ว 2
อรพร เติมภนัย 2
นางสาว ชุติเพ็ญ สุทธิวารีพงษ์ 4
ณัฐชนันท์ 1
นาง สุนีย์ อุดมหิรัญ 3
พรรัตนพิทักษ์ 1
สุทธิวรรณ ลิลิตวรางกูล 3
วิดา ก่อบุญดิลก 3
ยุวดี สุวรรณศักดิ์ชัย 4
นางไพจิตร ศรีจำ 4
นางมาลี ดิฐวราฐากุล 1
ปรียวัลย์ กุลธนาภาคย์ 7
นางสาว รุ่งนภา โรจนนาวิน 2
การอมรมาศ 3
ธนพร ไหมมาลา 8
นางสาว อัญชลี สุวรกุล 3
เสาวคนธ์ รัฐกุล 1
นางเจริญศรี เนียมประเสริฐ 1
สมพัตสรุ วงศ์เจริญ 1
บุญเรียน รุ่งเรือง 1
ณาฤดี ก้องพิทักษิ์กุล 5
วราพร ทองงอก 1
นางสุพีย์ สุริยะอุมาถวดี 6
ทัศนียาภรณ์ พรหมภูเบศ 3
พัชรี มะโนทัย 1
กมลวรรณ มีธนากาวร 1
ปราณี อิศราประสาท 6
รัตภาพร ฉันทนาวิวัฒน์โชติ 4
จนิษฐา พงฤกษ์ 3
เสียน คำขิ้น 10
นางอัจฉรา ภาสวรวิทย์ 3
สุภาภรณ์ เลิสลักขนางศ์ 4
บุญชัย แซ่เล้า 1
พรพิมล อมรมีตุรเวช 2
นายสมพร 3
หรรษา เกษมมาลา 3
ไม่ได้ใส่ชื่อ 1
นางสาว มยุเรศ ถาวรศักดิืเจริญ 9
สุนิสา ประจักรสกุล 3
ณัชชิตา สดวัน 2
ธันญชิญา จงนิตยกาล 3
ปุญญาพร ภูมิดาวัฒน์ 10
มรกต เหลืองอ่อน 7
ปริญดา เนวชื่น 1
ธนน้อย 2
วีรพงษ์ แสงลู่ทอง 4
วรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ 1
นางสาว กัญญวรา 4
สุชาดา 3
สุทธิพงศ์ สุทรจินดา 3
ไม่ได้ระบุซื่อ 3
พิมชนก 10
อติรา (ปัจบุคคล) 1
ไม่ได้ระบุซื่อ 3
เพ็ญพร มนชยา 6
ไม่ได้ระบุซื่อ 3
รัชนี วัฒนวินิน 1
สิทธิชัย หิรัญญานนท์ 4
สุพิมพิสุทธิ์ เอี่ยมภูมิ 6
อาภรณ์ ศึลประเสริฐ 3
รัชนี เจริญสันติวงศ์ 2
นายสงกรานต์ ติณสุวรรณ 3
เตือนใจ อรุณรุ่ง 7
มณี ก่อบุญดิลก 3
นางสาว สร้อยสนสรร สุขยาก 3
ณัฐพิมภัทร กิตติจำเริญ 4
เบญจภรณ์ เบญจรัตนนาคี 3
อัญญารัตน์ โพธิ์ 3
อาทิตย์ วสุธาโสภณดำรงศ์ 3
วิสูตร เจือกโว้น 5
นายกันต์ ปั้นภู 6
นางสาว วรยา ชิรากลภาวะ 10
วรนุช ศรีพงษ์สาร 3
ปัทมา สุจริต 8
เชษฐวุฒิ ภู่เจริญ 3
ชนาธิป 5
หาญ วิวัตนกูล 3
วิชญดุปต์ 6
สุธี 9
นางสาว กัลยารัตน์ คำคูณเมือง 3
ประเวทย์ สุทธิไชยากุล 1
ครอบครัวเกียรติประดับ 16
พรชนก รื่นรมย์ 2
เหล่าแกมแก้ว (นางเยาวเรศ เหล่าแกมแก้ว) 2
วุฒิชัย จำปานิล 1
นายกฤษฎาค์ แสนแสบ 7
นายศักรินทร์ สุชาติ 1
นายชโณชัย สายแ้ก้ว 4
นายวัชระ กมลเมศร์ 1
นายจิรภัทร ภูแว่น 1
นายเอกชัย แก้วเขียว 1
สุภาพ จอมชนะศึก 1
นายนเรศว์ โพธิตา 1
ประสิทธิ์ สิงห์สี 1
นายราชัน มาศรัศมี 1
นายพิทวัส จันทร์อ้าย 1
นายเมษา วรวาท 2
นายอิสราวุธ แจ่มเจริญศิริกุล 1
นายนิรันดร์ สารพันโชตวิทยา 4
นาย สันติ ศรีคำ 2
ครอบครัว ปานภู่ (นายณธกร ปานภู่) 3
อดิศร เสนา 3
นายฉัตร ชื่นชม 3
นายกิตติ แซ่ก่ำ 1
ประโยชน์ เมฆสมุทร 1
นายธราวุฒิ อะโคตรมี 1
นายชัยยศ ชัยมงคล 1
ครอบครัวพูลสวัสดิ์ (ลำดวน พูลสวัสดิ์) 6
นายชัชชัย กองเกิด 1
นายกระต่าย จำรักษา 1
ดญ.วัชฎาภรณ์ เม็ดเพชร 3
นายขจรศักดิ์ ธรรมจินดา 6
นายสุทธิรักษ์ เนืองเฉลิม 5
นายอุดม เตจินะ 4
คุณสิทธิชัย สาลี 2
คุณนราเชษ์ฐ กองอาษา 3
นายวิทวัส เจริญศรีพร 3
ครอบครัว น่วมถนอม 5
สุนา ปัดไธสง 3
Sathita Poojui 8
นายมณเฑียร กุลละวณิชย์ 5
นายชำนาญ ชำนิยันต์ 4
นายน้อย ฉำ่แสง 4
นายระเบียบ ฉิมช้าง 3
พ.อ.นที เพชรคุ้ม 5
จสอ.สมจิตร นิลใจพงษ์ 3
สอิ้ง เนียมเครือ 6
นางมานพ ชูภักดิ์ 7
นางลูกจันทร์ คงมีสุข 3
นางลำจวน บุญศรี 3
รต.หญิง สำเนา วิงวอน 4
นางอารมณ์ อดทน 3
ครอบครัว \"บุญนิตย์\" 2
นางละออ แดงสมพงษ์ 4
นางกุหลาบ ดัดเพชร 7
พ.อ.สวัสดิ์ ราชฤทธิ์ 4
ฐิติมา ลานนท์ 1
นายอนุพงษ์ พาพานต์ 3
นายมนัส อุสาห์ดี 5
นายสุทัศ เครือวัลย์ 5
นายสุนทร เครือวัลย์ 5
นายโต้ง เครือวัลย์ 6
นางแจ้ง เครือวัลย์ 6
นางสมวิท เครือวัลย์ 2
นายมล เครือวัลย์ 2
นางวันดี อุส่าห์ดี 1
นางมะณี เครือวัลย์ 1
นางจอย เครือวัลย์ 1
นางสาวนิตยา เครือวัลย์ 1
นางกิม อุส่าห์ดี 2
นายสอ อุส่าห์ดี 2
นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ 4
นางสาวละออง เครือวัลย์ 2
นายปิ่น อุสาห์ดี 1
นายสมชาติ เครือวัลย์ 2
นาย สุทธิรักษ์ ศรีสงวน 1
นายวันกลาง รัตนอำภา 8
นายประเดิม จวงครุฑ 4
นายอัครเดช สำเนียง 3
นางเพลินจันทร์ เลิศวิทยากร 4
นางสยุมพร ผ่องพรรณ 1
จิรัฐ เพ็ญสวัสดิ์ 4
นาย วัชระ ลอยสมุทร 2
นางสาวชญาณ์พิมพ์ อยู่เย็น 4
นายดิเรก วงษ์โทน 5
นางสาวศิริพร บุญประวัติ 5
นาย ชยุต แก้วมหา 1
นัทธพงศ์ แสงแก้ว 5
นายประสงค์ ไชยมงคล 3
นายนิทัศน์ กลัดแก้ว 2
นายทศพร โสวรรณี 3
นางสาว ณัฐวดี พึ่งชัย (ในครอบครัวไม่มีผู้ดื่มเหล้า) 5
นาย แสนดี วริชธรรม 1
นายพิชิต เพ็ญนาถ นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวลาสาวงษ์ 2
ชณิศดาภา บุญรอด 1
นายภูชิต แสงจันทร์ 4
น.ส.จันทนิจ มาปิยะพันธ์ 2
นายสมยศ ลามาพิสาร 4
นาย ธนบูลย์ พุนานิน 1
นายพนาไพร แก้วตา 4
นาย สมศักดิ์ ศุภผล 4
ดร.สังคม ศุภรัตนกุล 5
นายภาณุเทพ เกตุไทย 1
นายทนงค์ ดวงมุกพะเนาว์ 6
นางสาวเอมพิกา ขวัญกุล 5
นางสาวสุราณี เพ็ชรใส 4
นายนฤดม นาเถิน 3
สายชล ปาทะวิง 1
นาย รุจิกร น้ำเงินราชันย์ 1
Nungrutai Malairatn 1
นางอรณิช เลิศล้ำ 2
นายประพนธ์ ศิริยุทธ์ 4
นายแดนชัย คำมีภักดี 4
นายศักดิ์ชัย ถนอมจิตร 3
นายวัชรา จันทร์กระจ่าง 6
นายสุรพงษ์ บุญชูชีพ 1
นางสาวกรรณิกา. ปัญญะติ 3
นายชำนิ ศิริสวัสดิ์ 1
นาย นัฐศักดิ์ นำปา 4
ศิวัตร เชาวรียวงษ์ 3
ชาญ อาบจะบก 1
นันทกานต์ โชติกุล 3
นาย สราวุธ ชนะชัย 1
มัณฑนา เรืองสงคราม 5
ศิวพงศ์ มูลสวัสดิ์ 4
พงษ์ศักดิ์ ปูยอดเครือ 1
นาย ปุณยวัฒ อิ่มแก้ว 4
นายสมศักดิ์ ประจงจิตร 2
นส. ภัทราวดี แจ้งจั่น 4
ณัฐพล พิทักษ์โคธากุล 4
กณิการ์ เนียมท้วม 4
นางดาริกา คงอาวุธ 1
นายเจษฎาภรณ์ พินิจพงศ์ 1
นายกนกพัฒน์ นำหาโชค 1
สันติสุข ฐาโอษฐ์ 2
วุฒิกร รัตนานุพงศ์ 4
นาย เฉลิมชัย จูมพิลา 1
พีระศักดิ์ วังโสม 5
นายจำรัส จันต๊ะวารี / นางจินดา จันต๊ะวารี / น.ส.ณัฐธินี จันต๊ะวารี / นายณัฐพงศ์ จันต๊ะวารี 4
ส.อ.สมคิด สกุลพยัคฆ์ / นางสายพิณ สกุลพยัคฆ์ /นายสีหราช สกุลพยัคฆ์ / นายเกรียงไกร สกุลพยัคฆ์ 4
นายลือชัย สุทธิ 5
เตชพัฒน์ ปิติสิทธิ์ 1
นางสาวธัญญ์นรี ทวีกฤดาการ 5
นาย ปรัชญา โหงวเกร็ด 1
นายไพโรจน์ ฐานาวิวัฒน์ 1
นายสำเภา พงษ์ชุบ 5
นายบุญธรรม ดิษฐิโชติ 5
นายสุพจน์ ทองสุข 5
นายสมปอง ทองสุข 4
นายไสว นาคอิ่ม 6
นายวันชัย เกตุแก้ว 4
นายชุ่ม เรืองสม 5
นายสวัสดิ์ นาคอิ่ม 4
นายไพโรจน์ จันทร์เสงี่ยม 2
นาย พีร์ เผือกสุวรรณ 1
นายวินัย อิ่มจันทึก 3
นายเฉลิมรัตน์ มิตรยง 3
นางกรรณิการ์ งามสะอาด 3
ประสิทธิ์ เพ็งรักษ์ 5
นายสุพจน์ สุโภชน์ 5
นายชุมพล เบ็ญจกิจ 3
นายสง่า ไชยสงค์-นางตุี๊๊ด ไชค์สงค์ 6
นายสาโรจน์ แซ่เตียว 5
นายมณฑล บัวเกา 4
นายรัตนะประดิษฐ์ ตรงดี 1
นายโกวิทย์ บุญตอม 1
นายธีระศักดิ์ จันหอม 5
นายบุญล้ำ ขุมทอง 4
นายบรรจง แสงจันทร์ 4
นายพิชญานิน สรรเสริญ 1
นายสงคราม มังคะละ 1
นายธนาวุฒิ กองสุวรรณ 1
นายสังวร ยมรัตน์ 5
นางแสงเดือน บุญมีจิว 2
ครอบครัวน้อยอยู่ 12
ครอบครัวเพลงอินทร์ 5
วนาภา โอกิยะ 4
นายอิศรานุวัฒน์ สิงห์วรทัต 1
นายประดิษฐ์ คณารส 4
นางสุพัตรา จึงสง่าสม 5
องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว 30
ร.ต.ต.ประทวน คงคาวัตร 1
ด.ต.มงคล นาคยา 1
นางสาวภรณ์ทิพย์ บุญชูเชิด 9
sakol nonthabur 1
ด.ต.อนันต์ หอมหวลดี 4
นายสมพงษ์ ตาต๊ะ 7
ด.ต.วรศักดิ์ ศิริทรัพย์จนันท์ 3
ด.ต.เฉลิมวิชญ์ จันทสังข์ 3
ด.ต.โกศล จัยสิทธิ์ 3
ด.ต.จะเด็ด กองขมิ้น 3
ด.ต.เจริญ ภักดี 3
ด.ต.ชยกร มณีใส 3
นายศิริพงษ์ ม่วงเหลือง 4
นายประโยชน์ ม่วงเหลือง 4
มนตรี อติเปรมานนท์ 2
เด็กชายธนะพนธ์ นาคช้อย 5
สถาพร กล่อมแก้ว 1
นางสาวอรทัย จินแสน 4
นายเดชชาญภูมิ โอบอ้อม 4
นายอานนท์ สุดาทิพย์ 4
ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร 4
ครอบครัวเรือนหล้า 5
ครอบครัวครองตาเนิน 6
ครอบครัวกันทะวงค์ 4
นายสุเทพ อินวัน 4
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี 4
นางลาวัลย์ เครือวงศ์ 5
นายไพศาล พรหมภา 3
นายเจษฎาภรณ์ ทองยา 4
นางลัคนา สันตะวงศ์ 5
นางสุมาลี สายธนู 5
ศรีเดช 5
นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ 4
เด็กหญิงบุษบา โก่นกลาง 4
เด็กหยิงพัชรพร โก่นกลาง 3
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เสริมศรี 6
เด็กหญิงน้ำฝน ใหญ่โนนสูง 4
เด็กชายนิติศาสตร์ แต่งตั้งรัมย์ 4
เด็กหญิงเจนสุดา ป้ายงูเหลือม 6
เด็กชายวรินทร รักโครต 8
เด็กชายนำขบวน ศรีภูวงศ์ 5
ปฐวี และ อ้อมจิตร พงษ์นนทกุล 2
น.ส. กมลแก้ว ยืนยงวิวัฒน์ 2
เด็กหญิงศิริวิมล เทพโภชน์ 4
เด็กหญิงสมหญิง ค้าปลา 6
เด็กเมธินี อาษาพิมพ์ 2
เด็กเมธินี อาษาพิมพ์ 2
เด็กชายจิรายุ หิ่งไธสง 6
เด็กชายปริญญา ป้ายงูเหลือม 4
นายศรชัย ดอกไม้ 5
นายสมศรี ลาดไธสง 4
นายสมชาย ขวัญสุวรรณ 3
นายสาคร รักทองหลาง 6
เจนจิรา เรืองอยู่ 1
วิเศษ-เสาวณีย์ รุ่งเรือง 4
นิภา-พิศัลย์ ประกอบแสง 4
ถวัลย์-บัวสอน สารการ 3
จำรอง สารกาล 4
นาย สมเกียรติ ศรีดาวัน 0
ครอบครัวนุชเลี้ยง 4
นายสมชาย ขวัญสุวรรณ 3
นายงิโรจน์ ช่องป่า 4
นายอ่อน เพียงโยธา 6
นายสมควร นิสัยค้า 3
นายสมบูรณ์ รักษาสุข 3
จ.ส.อ. เมษา นาแพร่ 4
นายไกรทอง สายดี 5
นางนิภา ลาดไธสง 5
นางนิภา ลาดไธสง 5
นายมานพ ณ ลำปาง 3
นายจรูญ ศรีภูวงษ์ 3
นายจำเนียร ช่องป่า 4
นายประหยัด ร่มรุก 3
นายจิราบ เพียงโยธา 7
นางทองพูน หร่ายพิมาย 4
นายเสรี กองสารี 7
นายวันชัย เริ่มพงษ์ 8
นางอำนวยพร ชนะค้า 5
นางปาณี อาษาพิมพ์ 6
นายไพบูลย์ ศรีภูวงศ์ 9
นายอัศวิน เชื้อเมือง 3
นายชวน ประจง 9
นายวินัย พึ่งพิมาย 5
นายสมจิตร ปิ่นแก้ว 5
นายกมล ค้าปลา 5
นายธนวัฒน์ นวนประโคน 8
นาสานนท์ โก่นกลาง 4
นายชำนาญ ดอกไม้ 6
นายศรชัย ดอกไม้ 6
นายทองใส ดวงมาลัย 6
นางรัชนีกร ป้ายงูเหลือม 4
นายทองสุข ทาแน่น 5
นายอนันต์ ศรียางนอก 4
นายอนันต์ ศรียางนอก 4
นายมานิด สิริสัก 7
นางสาวบุยส่ง โชคชยันต์ 6
นางสมบูรณ์ ทองนอก 6
นางสมบูรณ์ ทองนอก 6
นายเสถียร สีสังข์ 4
นายกรดล ผจญ 1
นายวัน กางโสภา 4
นายนาวิน ทำมีด 6
จ.ส.อ.ธวัชชัย ศรีละ 3
นายศิริวัฒน์ คาบพิมาย 4
นางระเบียบ ขวัญหมั่น 5
นางผยุง คะระมาส 6
นายไสว สุขกลาง 4
นายแย้ม คำแก้ว 5
นายสมบูรณ์ ทองนอก 6
จ.ส.อ.สำราญ สมจิตร 4
จ.ส.อ.ทรงศักดิ์ แสงมณี 1
จ.ส.อ.ปกรณ์ อุปถัมภ์ 4
นางสุกันยา ศรีละ 3
จ.ส.อ.มานพ ชัยศักดิ์ 3
ส.อ.อดุลย์ศักดิ์ โพธิ์ชัยโถ 2
นายกิตพงษ์ เทพวงษ์ 4
นายสัมฤทธิ์ สังปัจสา 3
นางสาวพร พรเพียร 100
นายเจษฎา ทองอยู่ นายสุโข ทองอยู่ 2
นายโสภาพ เห็มทอง 2
นายมะลิ ใต้ถิ 4
รัตจรัสโรจน์ 11
นายวิโรจน์ 3
นางเหลี่ยม ศรีจันทร์ 2
เด็กหญิงภัทรธิดา ฉวีจันทร์ 11
นางแสง บุญเกิด 2
นางแสง บุญเกิด 2
เด็กหญิงบุษริยา บุญพลี 6
เด็กหญิงบุษริยา บุญพลี 6
นายทัศนวรรณ อัควสมสิริ 4
นายวิชัย กันอาสา 4
สินธพ ชมควง 1
ออมกลิ่น 3
นายอนันต์ 1
นาย ชวน เพื่อกระจ่าง 2
นายสมชาย นาเตือนใจ 4
นายสมยศ สงค์ประเสริฐ 1
นางหยัด กล่อมเกลี้ยง 1
นายบุญปลูก 4
แดนโพธิ์ 10
นายสมศักดิ์ ป้องคำ 3
นายมิตร โนนสิงห์ 4
นายสมยศ นิลฉวี 4
ซายตา ดวงต๋า 1
นายอรุณ นางผ่องศรี 1
นายปัญญา คำลือ 4
นายสยาม ยอดนุ่ม 1
นายสมชาย อินทร์แป้น 4
นายสมชาย อินทร์แป้น 4
นายสมชาย อินทร์แป้น 4
นายทองเหลือง อินทร์พรหม 4
นายสันติ ชูสงฆ์ 4
นายพงศ์เทพ ธูปนพม 4
นายมนูญ สอนตน 1
นายกังวล บัวช่าง 1
นายสุธรรม 3
นายสนอง 3
นายบุญเลิศ 1
นายประสิทธื ศิรีวงศ์ 4
นายผดุง โตวัตร 2
นางอมรพรรณ คงพิกุล 2
ชมชัย 4
นางสายชล นิธิพงศ์ 4
นางสุพิศ เสารีทอง 4
นางจริยาพร กมลฤกษ์ 1
นางสมคิด พิมพระนาม 4
นายบัวคำ ศรีคำ 3
นายบุญตา พันธ์ไธสง 3
นายอุทัย น้อมมนัส 3
นายไสว น้อมมนัส 4
นายวันดี นางหนูเพียร อรุณโน 2
นางวิเชียร จุฬาร่วม 2
นายธันชัย วรรณพันธ์ 1
นายทรงพล เฉพาะตรง 2
นายกล้าณรงค์ มณีกุล 2
นายบุญรอด นาว์โนนทอง 4
นายประดิษฐ์ หลำแหล้ 1
นายทอง ดอนกันหา 2
นายสุรพล สิงห์สมบัติ 4
นายอำนวย ไม้เกี้ยง 3
นายสุพิน อัตฤทธิ์ 3
นายสนั้น นวลใน 1
นายสุพล แก้วลา 2
นายสุพงศ์ แก้วลา 4
นายสุรชัย จำปาพันธ์ 2
นายสมบุญ บุญปราการ 4
นายเรวัต สุขสว่าง 4
นายอภิรมณ์ เกตุแก้ว 1
นายเอกชัย เจริญกุล 4
นายกุลทล ธรรมจักร 3
นายมนัส จินดาสวัสดิ์ 3
นายศิวพงษ์ แสงสุรินทร์ 3
นายไวพจน์ ศรีพอ 4
นายใย บุญไชย 1
นายฐิติพันธุ์ หันชะนา 4
นายประนอม กลาแสงเนิน 4
นายทรงรัก มหาโพธิ 1
นายสมหมาย ควงมาลัย 1
นายเสมือน เขตเวียง 1
นายนาย สุวรรณพฤกษ์ 1
นายเกวียน นามปัญหา 1
นานสมาน ศรีสุวรรณ 4
นายสมจิตร์ วงสีดา 3
นายเคลือบ แสนตาแสง 3
นายล้ำ อำนักยันธ์ 3
นายล้นใจ ศรีพอ 1
นายสมเพช ศรี่พอ 1
นายประคอง วรศรชัย 1
นายรัทธิชัย สีสิงห์ 1
นายปารเมศ หาญชัย 1
นายบุญยัง ขันโท 1
นายหมอ ทวิบุตร 1
นายชอบ ศรีพอ 3
นายพรมนา อลงเดช 1
นายเลี่ยม วิชัย 1
นางหยาด ศรีสองเมือง 3
นายบัญดิษฐ์ สอนบุญตา 3
นายฐิพงศ์ อัตไพบูลย์ 3
นายอินศร ศรีสองเมือง 1
นายมาลัย อรศรชัย 1
นายภูวเดช ศรีมาลา 1
นายชฎาพร ลานนท์ 1
นายพนาศักดิ์ เรือง 3
นายสว่าง ศิริโล่ 3
นาย สมพงษ์ ธรรมปรงชา 200
นยชัยชนะ จันทยุทธ์ 1
นายไพร สิงหเวสห์ 3
นายปรีชา ใกล้แก้ว 3
นายทองพันธ์ โพธิ์ชิ้น 1
นางอนุ อุ่นเจือน 1
นายทวี แก้วทอง 1
นายสินทร ทำบุญ 3
นางกุหลาบ พรมเวียง 3
นางสาววาสนา สารบัญ 1
นางสาวพิม จันทะฤทธิ์ 3
นายธนนินทร์ เนตรวงศ์ 1
นายฝอยลม จันทะงาม 1
นายจำนงค์ ไตรพิษ 1
นายสมพร ธรรมราช 3
นางบุญหลาย ชานาตา 3
นายพันธุ์ แภมนิรัตน์ 1
นายประทีป เรืองแสง 1
นายเวหา ชานาดา 1
นายชาญณรงค์ ดวงหอม 1
นายเพชร ก้อนดินจี่ 3
นายสมศักดิ์ เรืองแสน 1
นายณรงค์ รัดดี 3
จ.ส.อ.วิชิต สมัครการ 1
จ.ส.อ.จรูญ แนวกลาง 1
จ.ส.อ.ปกรณ์ อุปถัมภ์ 1
ส.ต.อภิรักษ์ คืนดี 1
ส.อ.สุรพรชัย โพธิ์จันทร์ 1
ส.อ.กิตติพงษ์ ทาบัว 1
จ.ส.อ.คมเพชร ไชยปัญญา 1
ส.ต.ฐากูร เกษมวัฒนา 1
ด.ญ. กัญจนพร ศรีคงรักษ์ 3
ด.ญ.ญาณิศา วารนิช 3
ด.ญ.มานิตา สว่างอารมย์ 3
ส.ท.ปรเมศ เทพกัน 1
ด.ญ. เอื้อมพร พึ่งสมศักดิ์ 5
ด.ญ.ปาลิตา พรหมศิริ 3
จ.ส.อ.บรรหาร วงค์ทวี 1
ด.ญ.ธนวันต์ ศรีประศาสน์ 4
จ.ส.อ. ไพบูลย์ เหมเมือง 1
พลฯ สันติธรรม มีสนาม 1
พลฯ ปริญญา ชูรัตน์ 1
พลฯ ปราโมทย์ ปะนุรัมย์ 1
พลฯ อภิชาติ ชัยศักดิ์ 1
พลฯ จิรายุทธ พิภพไพบูลย์ 1
พลฯ อนุพล โฉมยา 1
พลฯ นิกร ปิ่นกุล 1
พลฯ เพทาย วงษ์คำภู 1
พลฯ ธีรพล เตียงกูล 1
พลฯ อรัญชัย คอนสิงห์ 1
พลฯ อภิสิทธิ์ รักษาพล 1
นายพงศกร สังฆกูล 3
ด.ช.ณัชพล กิ่งมณี 5
นายพิเศษ ถาแหล่ง, นางหทัยชนก ถาแหล่ง, เด็กชายปราบปกป้อง ถาแหล่ง, เด็กหญิงปิ่นประกาย ถาแหล่ง 4
นายพินิจ แก้วตา 4
นางอารี ตรุวรรณ์ (ขันศรี) 4
นางศิรินทร ถาวรบุตร 5
นายสัมภาษณ์ ผ่องใส 4
นายเจริญ สร้อยสนธิ์ 6
ผ่องแผ้ว 2
คำแก้ว 6
วิณุราช 3
วงษ์ถาวรพินิจ 6
ศรีสมพงษ์ 4
ชื่นชม 3
เจริญยิ่ง 6
สกุลทา 4
พิทักษ์กิจงาม 6
เวชศิริ 5
ดั่งหั่งซิ้น 5
สังอรดี 4
ชวลิต กาญจนา ผ่องแผ้ว 2
ส.ท.นิตินัย สุวรรณไตร 2
ส.ท.อาทิตย์ คลังสูงเนิน 1
ส.ท.นภดล วงศ์แก้ว 1
ส.ท.จิระวุฒิ ไชยช่วย 2
จ.ส.อ.กิติศักดิ์ จันทรา 3
จ.ส.อ.สุพจน์ แสงแก้วพะเนา 3
จ.ส.อ.วีระพล เมืองสุข 3
จ.ส.อ.ดิเรก จันทวี 4
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ผาเจริญ 3
จ.ส.อ.เมษสุระ สุระโคต 3
นางวราภรณ์ จันทวี 3
นชท.ปิยทัศน์ จันทวี 3
นางละออง จันทวี 3
ร.ต. สุชิน เพ่งเลิก 4
นางเสริม เพ็งเลิก 4
นาง นงคราญ สุวรรณวงค์ 3
นาง ลำไย คงกล่อม 3
นาง นุจจิรา เด่าพายัพ 3
นาง อรุณี หงษ์คำมี 2
ส.ต.สมจิตร โพธิบุตร 1
ส.อ.ศราวุฒิ ศิริยศ 1
ส.ต.อลงกร จันศรีลา 1
พลทหาร ธวัชชัย บุญสม 1
จ.ส.อ. ภูมิสิทธิ์ ไกยสูญ 1
พลทหาร ณัฐวุฒิ เชิดสกุล 1
พลทหาร ชัยชาญ พ่อขุนทด 1
พลทหาร ชวลิต ฆะราช 1
ชินสร้อย 4
สมนึก 4
กิมิพันธ์ 4
หิรัญรัตน์ 3
ศรีกสิกิจ 3
ศรีกสิกิจ 3
อุ่นจิตร 4
แกนเปะ 9
บุญช่วย 2
ไตรเดช 4
จันทะโชติ 4
ใจซื่อ 2
นาคพงษ์ 1
ประเสริฐพันธ์ 3
ลอยป้อม 3
พยุงพงศ์ 4
นายทวีศักดิ์ อิ่มจิตต์ 1
ดำรง 2
จ.ส.อ. เเมน บุญยงค์ 4
จ.ส.อ. เเมน บุญยงค์ 4
จ.ส.อ.ชรัตน์ น้อยเเสง 4
จ.ส.อ.อภิชาติ วงศ์มั่น 2
จ.ส.อ.อาคม ชูเจริญ 2
จ.ส.อ.อุบล สายสมบูรณ์ 3
ส.อ.พรเทพ เย็นอยู่ 2
ส.อ.ประชากรณ์ วงศรีจันทร์ 3
ส.อ.ชัยสิทธิ์ พรหมอุดม 2
ส.ท.เจษฎาวัฒน์ เณรชู 2
พลฯ ธนทัต เอี่ยมละออ 1
พลฯ พลรวัฒน์ ดวงเข็ม 1
พลฯ สมบัติ บุญยงค์ 1
พลฯ วินัย โสภาภักดิ์ 1
พลฯ สำเร็จ นวสิมัยนาม 1
พลฯ สุธี บุญขลิบ 1
พลฯ สุเทพ ดำสันเทียะ 1
พลฯ ศรนรินทร์ สมฤทธิ์ 1
นายสมทรง ธัญญเจริญ 6
นายเทิด รักศรี 5
นายชีพ ชุ่มพึ่ง 2
นายเฉียบ แตงโสภา[ 5
ลมโชย โฉมงาม 4
นายแสวง 3
พรพรรณ ประสิทธินาวา 3
นาย เจษ ผินกลับ 2
นายสำรวย มิ่งแก้ว 5
ส.อ.เอนก สักยะพรต 1
นาง ธัญช์วรัตน์ สักยะพรต 1
ครอบครัวศรีไสย 4
นางสุปราณี พฤฒิพิบูลธรรม 4
นายศาสตรา เขาเจริญ 4
ครอบครัวเกื้อสุวรรณ 2
นางภัทรดา แก้วดวง 4
นายบุญธรรม ทองแผ่น 4
นายณัฐพล พ่วงฟัก 3
นายทุเรียน เอมอินทร์ 9
บุษยา ดำคำ 3
นางนุชนาฎ สวนดอกไม้ 3
นายจักรกฤษ แย้มวัฒนะ 3
ครอบครัวศรีสาสตร์ 3
นายดิเรก มาเรือง 2
ครอบครัวทองแดง 7
นายณรงค์ ฟักโต 1
นายสมบัติ ม่วงศักดิ์ 3
นายประเชิญ เขียวดิษฐ์ 3
นายชัชวาลย์ ช้างพาลี 2
นางฐิติวรดา มาเรือง 2
นายประเชิญ อ่องละออ 6
นายทัตชัย แสงพรหม 4
นายไกรสร พลนิกร 1
นายสุวัฒน์ชัย นาคพ่วง 1
นางสาวสุกัญญา สิทธิลา 1
นายสมมาตร พินแสง 1
วิรัญดา วังชากร 3
ครอบครัวม่วงเพ็ชร 4
นายสยาม ทองเปรม 1
ชลธิชา มันพุก 5
วิรัตน์ ทองมี 10
ชุติกาญจน์ ชัยประเสริฐ 1
รวิยามาศ คงแจ๋ว 3
นันทิยา เทียนงาน 4
กนกวรรณ โพธิติรัตน์ 6
นาง เคิน 1
นายจันทร์ 3
นายวิเชียร 1
นางสมศรี 3
นางคำตา 1
นายทองใบ 1
นางทองโล 1
กาญจนา นันทะ 1
นายสังกะทัด ชาติวงษ์ 3
นายอนุวัตน์ 3
เจ้าศรีเบญจทิพย์ 3
นางประคอง เจียรวาปี 2
นายธวัชชัย 5
นายสุทธิชัย ไทยใจดี 1
นายสุทธิโชค ไทยใจดี 1
นางรัศมี ไทยใจดี 1
นายทวีศักดิ์ ยวนหมื่น 1
นายนิคม กลางวิชัย 1
นางแสม เมืองขวา 1
นายสมศักดิ์ อุตโรกุล 1
นายสงวน การวืบุตร 1
นายเอกชัย 1
นายวิชิต 1
นายสุทธินัน โพธิ์หล้า 1
นายบุญมี กองพิลา 1
นายวีรยุทธ โครตชัย 1
นางสุภานิค ศาลาดี 1
นายดิเรก 1
นายสุวรรณ ดวงแสนพุทธ 1
นายเสถียร โพธิยา 1
นายคำพอง 4
นายสมยศ นันทสุรา 2
นางพรศรี 3
นางอรม หล้าษา 1
นางสาวสุรีพร กิติราช 1
นางกาญจนา ทิพเสถียร 1
นายเอกสิทธิ 4
นายวัฒนา ไชยคุณ 3
สมหวัง วังธรรม 3
นายตำรา คำก้อน 3
นางเอมอร สิริสุข 1
บ้านบัณฑิตา 4
จิตรสว่าง 3
ครอบครัวแก้วชัย 4
นายยุวารัตน์ สีดา 4
นายวราวุฒิ 2
นางจารุนี แซ่ตั้ง 5
ครอบครัวโพธิ์รัชยา 1
นายคงศักดิ์ สุริยะ 3
นายสถิตอาจ ภวโชตประสิทธิ์ 4
นายถนอม กมลนา 3
วธิดา ไหวพริบ 1
นายทวี ดงลคิก 1
นายบุญมา ฟันแสน 1
นายอัครเดช พละกุล 1
นายทินกร จันทรเสนา 1
นายประสาน ไชสิงค์ 1
นายเคน จารย์ยุ้ย 2
นายสมบูรณ์ สุวรรณ 1
นายจันทร์ แก้วปราณี 1
นายโสภา จันเสมา 3
นายวิเชียร หวายแก้ว 1
นายแฉล้ม 3
นายบุดดี จันโสภา 1
นายทำบุญ เพลียแท่นแก้ว 3
นายจันทอง จันเสนา 1
ทิพย์วรรณ เดชพล 1
นายวัฒนาการ โสภากุล 1
นายสวัสดิ์ พรมสาเพ็ธ 3
ครอบครัวสุรพล 1
ทิพย์วรรณ เดชพล 1
ยายขุนมา ศิลาดี 1
อรัญมาลา 1
มาลัย หูตาชัย 3
นายทรงศักดิ์ หูตาชัย 1
นางพวงพิษ ไขแสง 1
นางวลุลี งาชัย 1
นายหัน โพธิ์วันนา 3
ภรณ์ปภา หอมกรุ่น 1
นายมี แก้วคำ 1
นายบุญมี อำตา 1
นางสาวณัฐนรี 3
นางวิสัยพร 1
นายประดิษฐ์ เพ้อแสน 1
นายบุญโอม เพ้อแป้น 1
นางสมพร อวดดี 1
นายทัพฐาน อรเนตร 1
นางสาวจิตติพร 1
นางโชติวรรณ 1
นายสุทธิพล 1
นายหนูจันทร์ 1
นายเจษฎา บายศรี 3
นายขวัญชัย ไวยศรีแสง 1
นายสมพงศ์ 1
นางชลิตชาภัทร 1
นายสมพงษ์ ชาญณรงค์ 1
นายหัว ชาหนองอ้อ 1
นางเดิน พานหา 1
นายทองจันทร์ 1
นายสืบ เฉื่อนนอก 1
นางหนูจันทร์ 1
นางสมัย 1
นายมวย จันทร์แห่ว 3
นายจิรายุทธ 1
นางศรีประภา 1
นางเกตุ สินเทศ 1
ว่าที่พันตรี เรืองฤทธิ์ 3
สัตถามล 1
นางทองพูล 1
นางสำลี 1
นางดอกไม 1
นางบุญล้อม 1
นายหนูกร 1
นายสุทธิชาญ 1
นายคำจันทร์ 1
นางมาลา 1
นายบุญธรรม 3
นายวิรัต 1
นางเคนน้อย แก้วสวนจิก 3
นายคำภา เขตมงคล 3
นายสมนึก 1
นางทองมา กุลสุวรรณ 3
นายสว่าง 3
มะลิ 3
นายบรรจง 1
นายเด่นชัย คำแพงตา 100
นางสุดา มาสุข 1
นายชัยชมพู 1
สารีบุตร 100
ดอนสวรรค์ 3
นางสาวจินตนา 1
นางสาวชุลีพร จัยทรเสนา 1
นางสาวดาริน บัวทอง 1
นายวราวุฒิ 1
นางสาวภัทรการต์ 3
นางสาววราภรณ์ 1
นางวริศรา 1
นางสาวภัทรพร 3
นานเสาร์ 1
นายเรวัต สุขสว่าง 1
วิภาภรณ์ วิชน 1
นายฤทธิรงค์ 3
นางจารุนี 3
นางบุญนภา 1
นางพรรณยมล 1
ครอบครัว จันทิมา 1
ว่าที่ ประมาศ 1
นายผ่านพิรุณ 1
นายวิษณุ 1
เทศบาลเมืองหนองสำโรง 1
ไพศาล สมหมาย 3
เทศบาลเมืองลำใย 1
ขวัญวัณฐ์ รักญาติ 1
เทศบาลเมืองสำโรง 1
บ้านไออุ่น 1
เทศบาลเมืองหนองสำโรง 1
นายบุญหนอง จันดาเม้า 1
นายอรุณ 1
นางอารี 1
นายอ้น 1
นางเฉลียว 1
นางสาวเทวา 3
นายเสกสรรค์ 3
นายบุญโสม 1
นายสุริยัน 1
นายเกียรติศักดิ์ 1
นายวรัตนนท์ 1
นายศิลป์ชัย 1
นางสาลี่ 1
นายวันชัย 1
ปิยะมาศ 1
นางสุมาลี รัตนธรรม 1
นางชลอ 1
นายณัฐกร สุขเสือ 1
นางอุดมลักษณ์ ภู่ทอง 1
นายรุ่ง สุริยกานต์ 1
นายอภินันท์ 3
นางสาวขวัญเรือน 1
นางสาวนารีรัตน์ 1
นายสมศักดิ์ 1
นายวีระศักดิ์ เปรมจิต 1
นางสุมาลี อินทรศักดิ์ 3
นางสาวญาณิศา 1
กิตติวรรณ พรเจริญ 1
นางหัทยา 1
นางศรีสุดา 1
นายประดิษฐ์ พันธ์ผา 1
นางสาวรัตนวดี 1
สายพิน ใจดี 1
นางสายรุ่ง ถานุ 1
นายประทีป 1
นายจันดี 3
นางสาวจิตภากร 1
นางประนอม จันทร 1
นางคำฝัน 3
นายบังเอิญ 1
นางสุชิน 3
นางสาริกา 1
นายไพรัช 3
นางสาวยาใจ 1
นางดาริน 1
นางนกศร 1
นรสิง 3
นางสาวสมจารึก 1
นายสมบูรณ์ 1
นายชาญ ยงยืน 3
นางศิริพร 1
นางสมปอง ศรีพรหม 1
นายอรุณ 1
นางจันผา 1
นายทอง เพ็ญเกาะ 1
นายคมสัน แก้วอุดร 1
นายป้อม 1
สังวาล วงกัญยา 3
นายไสว โสภาล้วน 1
นายยุทธการี 1
แม่เสริญ พาแสง 1
นางสายสุนี 1
เจริญชัย 3
นายบุญเลื่อน ทองทิพย์ 1
นายผดุงศักดิ์ ผาแสน 1
นายเชิดชัย อดทน 1
นายปรีชา ยงยืน 1
นายวิชัย ยงยืน 1
นายชาญ ยงยืน 1
นายพุท สิงหนีย์ 1
นายนาวา ทับทิม 3
นายเลื่อน ชมบัว 1
นายทอง ยงยืน 1
นายจักรพรรดิ์ 3
นายหงษ์ทอง ทวีชัย 3
นางสาวสมปอง 1
น่างสาวสมพร 1
นายสมพงษ์ 1
นายสุรพงษ์ 1
นายสำลี ลีลาวิทย์ 1
นายคูณ กองหิน 1
นางศรีไพร จันทร์สุวรรณ 1
นางแล้ม กองคำ 1
นางจันผา เวียงอินทร์ 1
นายสัมภาส 1
นางตู๊ 1
นายเสมอ โพธิใบ 1
นายตระกูล ศรีปู 1
นายดาศักดิื 1
นายใจ 3
ครอบครัววงค์ศรียา 2
นางรุ่งทิพย์ 3
นายอาคม 1
นางถวิลสุข 1
นางงอก 1
นางสาวอำไพ ศิริกุล 1
ชาญณรงค์ 1
นายถาวร 1
รักพงษ์ สมไธสง 3
นายปัญญา 1
นายเฆม 3
นางอารีย์ 1
นายอำลา ชัยดำรง 1
นายวิชัย 3
นางเพ็ญพร 1
นางบุญมา ผาสา 1
นายประเวศ 1
นายดิลก ชฎาวงษ์ 100
นายทุบ 3
นายคำมาย สีม่วง 3
นายอุบล 1
นายอำพัน 1
นายสุพล คำพรหม 1
นายบุญส่ง 3
นายมนัส โคตรเพชร 1
นายเมืองทอง แก้วอินทร์ 1
นายเหลา ฤทธิเทพ 1
นายคำมวล 1
นายบรรเล็ง 1
นายวิเทศ คุณกะ 1
นายช่วง ชนะกุล 3
นายจันอบ 1
นายคำมี เขียวสุข 1
นายเทพสวัสดิ์ 1
นายดาพล 1
นางนฤมล พิมพิศาล 3
นางบุษยา คำโครต 1
นายอภิวัต คำอินทร์ 1
นางอุไร บำรุงสุข 1
นายสังวาล แสบศรี 1
นายคำบาง 1
นายสิน กองนากุล 1
นายบุญนาค สุทธาแล้ง 1
นางวงกต ขุนเรศ 3
นายถ้วน 3
นายคมสัน 1
นายคมสัน จันทร์แจ้ง 1
นายคมสัน จันทร์แจ้ง 1
นายสายันต์ 1
นายสมคิด 1
นายอาทิตย์ 1
นายภูษิต ใจบุญ 1
นายสมศักดิ์ 1
นายสมอ 1
นางลาวัลย์ 1
นายคำปอย กองศรี 1
นายครสวรรค์ 1
นายจอม 1
นายสมบูรณ์ 1
นายไกรศร เทพประเสริฐ 1
นายปาน พิลากุล 1
นายหนูจันทร์ 1
นายบุญเพ็ง 1
นายคมสัน 1
นายสง่า ศรีจันทา 1
นางพนิดา 1
นางทองยุ่น เรืองหอม 1
นางบัวลอย 1
นายดายตะ 3
นายหวา 100
นายแล้งทอง ไชยจันทร์หอม 1
นางเพชรา สิงห์วงศ์ 1
นางสุพรรณ 1
นายศิรชัย แวงคำ 1
นายสมพล พูดเพราะ 1
นายวัลลภ 1
นายคำพล 1
นายสุวรรณ แก่นดงพาน 1
นายสุภาพ ผลทิพย์ 1
นายภัคดี พิมพิสาร 1
นายประสิทธิ์ 1
นายบรรจง จงกลมณี 1
นายหมูหลั่น 1
นายมานพ พรหมผอง 1
นางรัตนาภรณ์ 1
นายภนิช 1
นางพนิช 1
นางคำภา ศาลา 1
นางสาวคำแมน 1
นายเหรียญ พูดเพราะ 1
นายอำพร 1
นายไหล 1
นายคมสิน 1
นายทองดี เรืองหอม 1
นางทองเพียร สมบุญมี 1
นางแตงอ่อน คงพงษ์ 1
นายเกิน 1
นางสาวศิรีโสภา 1
นายใจ 1
นายณรงค์ 1
นายป้อม เชิดชู 1
นายบุญหลาย 1
นายบุญมี ยงยืน 1
นายวิเชียร 1
นายสุรพล 1
นายทองทัน 1
นายบุญคุ้ม 1
นายสมบูรณ์ บุญเกิด 1
นายไสว โสดาล้วน 3
นางเสริญ พาแสง 1
นางเปลื้อง 3
นายพรชัย ดีน้อย 1
นายดำรง ธรรมวงษา 1
นางสายสุนี คามเชียงพิง 1
นายบุญเรือง ปาแสนกุล 1
รร วัดขี้เหล็ก 1
นางสุรีรัตย์ 1
มงคล 1
นายสมชาย 1
นางสาวพรทิพย์ 1
นางพูลสุข วงใจ 3
นางภัทรา 3
นางภัทรา 3
นางบุญส่ง โพธิ์มูล 1
นางอมรพันธ์ 1
นายเสวย 1
รร อนุบาลโนนสะอาด 1
นายประเสริฐ 1
นายสมชาย อินทร์แป้น 1
นายขาว 1
นายเดือน 1
นายอุดร 1
นายเดชา 1
นายประมาล 1
นายสมจิตร 1
นายสมเพชร 1
นายสมเพชร 1
นายสมาน 1
นายโสรส 1
นายน้อย 1
จันดี ดอกผล 1
นายบุญมี จันทา 1
นายสัญญา คำนนท์ 1
นายสุวิทย์ 1
นายสมใจ 1
นายมณประเสริฐ 1
นายละเมียด 1
นายชัยชาญ 1
นางมังกราน 1
นางกุหลาบ 1
นางสมบัติ 1
นายวิรุษ 1
นายไพรัช 1
นายบุญมี 3
นายไกร 1
นายอุดม 1
นายพิภพ 1
นายเรือ 1
นายส่งเสริม 1
นางวรรณา 1
นายประดิษฐ์ 1
นายประสาร 1
นางศรีลภัทร 1
นางสาวบุศรินทร์ 1
นายรังสรรค์ กองแก้ว 1
นายวิษณุ 1
นางบุญมี 1
นายวิทยา เชื้อปาน 1
ดช ณัฐรัตน์ 1
ดช นนทกร 1
ดช ศราวุธ 1
ดช ธนาพร 1
นายอมร สุขรัตน์ 1
ดช วชิรุท 1
นางสาวน้ำอ้อย 1
นายวิชิต 1
นายวัชรา 1
วิมล 1
นายบรรลือ โธงนอก 1
โยธิน ไชยพิเดช 1
ดช นุกุล 1
นายชัยยา 1
นางกิติยา 1
นางสมพร แป้นแก้ว 1
นายวีระศักดิ์ 1
นายสมาน ทวีกิจ 1
นางบุญชู คล้ายสุวรรณ 1
ศักนรืนทร์ 1
นายภูมิใจ สุวรรณ 1
นายจำนงค์ วิหกโต 1
นพพร ศรีสรรพ์ 1
กิตติชัย 1
นายพยอม ชื่นชอบ 1
นายสมพร หล่าเฟีย 1
นายประสิทธ์ ภักดี 1
นายสงัด 1
นายณัฐกร 1
เกษร พิมมะวงศ์ 1
นายอภิชัย 1
นายนารี 1
นายนารี 1
นายพงพันษ์ 1
ครอบครัว สุขสวัสดิ์ 1
นายบุญรักษ์ 1
นายคำพอง เพ็งวงศ์ษา 1
ดญ วริญาดา 1
ดช ศุภชัย 1
นายจำนงค์ ผาลา 1
นานสนิท พากุล 1
นางพูลเรืองดี 1
นายหำ ไพจันทร์ 1
นายบุญมี ภาพล 1
นายสะอาด สาทอง 1
นายจำเนียร นิยมพล 1
นายเดชณรงค์ 1
นายสมร 1
นายคำพอง 1
นายอดุลสิทธิ์ 1
นายทนง ลาเทิง 1
นายพิทักษ์ หาสีดำ 100
บุญล้วน วิภาทิน 3
นายนคร ผาแก้ว 1
นายนิยม ทองอุ่น 1
นายบุญสาร ไชยพรหม 1
นายสงกรานต์ เอกกษัตริย์ 1
นายพรหมมา ขันทองคำ 1
นายแท่ง พรหมจันทร์ 1
นายพิเศษ ใจสุข 1
นายกองมี 1
นายสุริยา 3
นายจักรินทร์ 1
นายไพริน ใจปาหมื่น 1
นายสมยศ 1
นายแปลก ใจสุข 1
นายสมบูรณ์ ไวว่อง 1
นายรัศมี น้อยนรินทร์ 1
นายวะชน จินต์ภักดี 1
นางจาภุมณ 1
นางสาววรรณา โกศล 1
นางสาวจีรนันท์ สุขมล 1
นางเอือมพร จินดาสุวรณ 1
นางสาวธนพร สิ้นอ่ำ 3
นางวราภรณ์ คมสัน 1
นายบรรพต ทิชคำ 1
นายสิทธิวัฒน์ รันศรี 1
นายมนัส มหาวงษ์ 3
นายธรรมสิน 1
นายสุภาพ 1
นายทองดี แก่นคำ 1
นายทองไสย นาทองหล่อ 1
นายทรัพย์ วงษ์ชมพู 1
นายอุดม ศรีปัญญา 1
นายหนูล้อม 1
นายบุญมา 1
นายสายชล 1
นายนุกุล 1
นายเขียน ธงยันต์ 1
นายทองดี หงษ์ทอง 1
นายสีทน 1
นางสุภี สิมเสน 1
นายมงคล 1
นายอินทรา วงษ์ลา 1
นายประสาท พิมพิศาล 1
นายไพฑูรย์ มงคล 1
นายสุริยา ทองอุดร 1
นางพฤกษา เพียรสมการ 1
นายจู้ 1
นายวงเดือน ยังอยู่ 1
นายถาวร พรหมทอง 1
นายอุ้ม 1
นายจำนาย 1
นายโจน โพธ์เสน 1
นายอุเทน 1
นายอ่าง จันทร์มณี 1
นางอาภรณ์ สาไสย 1
นาย สุเมธ 1
นายสกล สี่ทุม 1
นายหมื่น บุญเรือง 1
นายหนูรัก ธรรมกุล 1
นายพิพัฒน์ชัย จันทะวงษ์ 3
นายบุญมา มหาพรม 1
นายสัญญา บุญศรี 1
นางเตียง ไชยสีดา 1
นายประเสริฐ 1
นางกุหลาย โนนสะอาด 3
นายระเด่น บุญแพง 1
นายเกย แดงพา 1
นายแสน สีม่วง 1
นายคำสาว ศรีกุล 1
นายรอบ แก้วสีหา 1
นายจัน จันทะบาล 1
นายแสน สุขล้วน 1
นายหนูจันทร์ จันทะศรี 1
นายสงกรานต์ กาพา 1
นายบุญเพียง บุญศรี 1
นายทองวัน 3
นางพูลทรัพย์ 1
นายอาตร์ 1
นายนันทพร 1
นายปัทมพร 1
นายช่างทอง 1
นายสุวิช 100
นางสาวอัฉรา ทวีไชย 1
นายนรินทร์ 1
นางปราณี เจริญเขต 1
นายสุพร 1
นางมาลี 1
นางประไพ พัฒนสระคู 1
นายพงพันศ์ ปลดวัน 1
นายรุ่งเรื่อง เอี่ยมสะอาด 1
นายสมนึก วงษ์ปัญญา 1
ฉลวย ใคร่ครวญ 3
นางสาวนงลักษณ์ จันทร์สุข 1
นางนิชาภัทร ขันติเจริญ 1
นายธนิกา 1
นางแพรว วรดี 1
นายสง่า เลิสดีกรี 1
นายพิธิน 1
นายเดือน หอมวงษ์ 1
นายดาหวัน แก้วมา 3
น้ำฝน จันทิประเสริฐ 1
นายอนุวัฒน์ ปล้องมะนี 1
นายเกียว 1
นางเจียง พิมวง 3
นางคำมี คำจุล 1
นายเพชร ทันอ่อน 1
นายอนันต์ 1
นายประหยัด หลีอินทร์ 1
นายสมบัติ พรประเสริฐ 1
นายทัดลอง 1
นายไพฑูรย์ โพธิจันทร์ 1
นายณรงค์ พนมผา 3
นางรัดดา 3
ธนาพล 1
นายชัยยา เรืองยงค์ 1
ดญ นภาพร 1
นายสมบัติ เรืองพิจิตร 3
นายสุรินทร์ พฤาสุก 3
นายประชุม ขุนรงค์ 1
นายภูมิใจ สุขสนาน 1
นายจรัญ ห้าแสง 1
นางสายชล ใจศิลป์ 1
นางสาวอัจฉรา วงธรรม 1
นางสาวอดิญญา คนพูด 100
ดญ ศศิธานี ไทชยกิจ 1
ดช พรชัย สาพับ 1
ดญ นิตยา ปะวิสา 1
ดช มงคลชัย 1
ดช ไชยวัฒน์ พานตะสี 1
ดญ กิตติยา 1
ดญ ขยานี เขียนถนอม 1
ดญ ชนัญชิดา 1
ณัฐพล บุญแจ่ม 1
นางสาวธิธาณี ขันนิจ 1
นางสาวสายฝน จันทะมนตรี 1
นางสาวสุนันทา พงคำฝาย 1
นางสาวทิพย์มณี 1
นางสาวศิริลักษณ์ 1
ธิดาพร แน่นอุดร 1
สมฤทัย สำราญใจ 1
มินตรา พวงพิลา 1
นางสาวสุวนันท์ แก้วศรีบุตร 1
นางสาวจิราพร 1
ดญ ธิดาพร 1
ดญ อทิตยา ประสงค์ศรี 1
ดญ พิชสินี 1
ดญ เจมจิรา 1
ดญ ปวีณา 1
ศราวุฒิ เพ็งโสภา 1
นางสาวกรกนก 1
นางสาวชลธิชา เฉียดหนองยูง 1
นางสาววิภาวี สารุมะณี 1
นายกฤษธร พันธม์ 1
พันตำรวจ จำรัส มหาสุเทพ 2
นายเฉลิมพล รัตนโสภา 2
นายสุพรรณ รัตนศรี 1
นายประเวช แก้วสมศรี 1
นายวิรัช บุดดาหวัน 1
นายชลธิษ 1
นางลำไย 1
นายนิพนธ์ 1
นางสำไย สายสมบัติ 1
ดช ธรรมจักร 1
นายองดา 1
นายสิง 1
นางสาวอมร พรมสุวรรณ 1
นายบุญเสิง 2
นายมานิต ใจธรรม 1
ประโพธิื์ 1
ชาตรี ตางจรราช 1
นายหวัน อดทน 1
นายประเวทย์ สนพลอย 4
สะท้าน สีอ่อน และครอบครัว 4
นายมานพ พิชยศ 7
นาย สิริพงศ์ เทพวงศ์ 1
ณัฐพงศ์ สอนอาจ 3
กิตติพงษ์ อินทรา 1
นายชำนิ ศิริสวัสดิ์ 3
กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ 1
นายบรรเทิง อุบลธรรม 1
ทวีป ด้วงจุล 2
ชันรัตน์ เลี่ยนเพ็ชร 1
ชื่อบุคคลต้นแบบ
วรุต ชินสาย
นายวรุต ชินสาย
นายธนรัชต์ แสนสุข
ทนงชัย บูรณพิสิทธิ์
ธนิก กฤษฎาชาตรี
กีรติ สวยสมเรียม
ณัฐณิชา ศรีทอง
สุดารัตน์ แก้วชัด
นายยงยุทธ ยอดจารย์
กวินภพ แก้วก่า
นายพิช รัตพันธ์
พิมพ์แก้ว คชินทร
สงกรานต์. ภาคโชคดี
แสงเดือน คำหอมชื่น
นายสุทัศน์ กองสุข
นายวิเศษ ศรชัย
นายศุภสิน เพ็งศรี
นางสาวทิพฐิฏา ทองคำชุม
นางแก้วรัตน์ ไพยราช
ชวลิต ใหญ่ปราม
A5580147 นางสาวสุดารัตน์ บุตรบุญชู
นางสาวจิตรลดา สางาม
นางาสาวมลธิยา ชาภักดี
นายธีระ พุฒพันธ์
รนา รานย
นายทักษิณ เมาะราษี
น.ส. อัญชลีพร ศรีภิรมย์
นางสาวสกุลรัตน์ ภูหวล
สมฤทัย สอนสิน
ปทุมวัน ศรีหอม
ปทุมวัน ศรีหอม
หฤทัย วงศ์เเก้ว
ปัทมา หมั่นสร้าง
จิรัชยา ปัญญะพงษ์
รตนพร มะณู
รตนพร มะณู
รตนพร
นางสาวอัญชิสา เอื้อเฟื้อพันธุ์
นายไพจิตร บุญทอง
รตนพร มะณู
ธนียา ภูมิพันธ์
นาย ธรรมศาสตร์ วิรักษา
นางสาวจันทร์สุดา. วงค์สุทา
นางสาวสุวิมล แก้วภักดี
วีระชัย ไชยวงค์
ถวิล ไชยวงค์
นายจเร ไกรเทพ
นายศรีจันทร์ มาลานิตย์
นางสาวพณิชชยา สว่างสุรีย์
นายหัสพงศ์ ดำเรือง
นายวิฑูรย์ ทวีสุข
นางสาวโสภา กาฬภักดี
นางสาวปัทมาภรณ์ อันทะรัง
นายทรงคุณ วาปีโส
นายนฤดล คุณยศยิ่ง
ว่าที่ ร้อยตรี ณัฐพลน์ ค่ำคูณ
นางสาว วงศ์พระจันทร์ ดวงหม่อง
นายอำนาจ ยอดปรางค์
นายสุทิน แจ่มอัมพร
นางสาว วงศ์พระจันทร์ ดวงหม่อง
นายนาที คุณวิชา
นายทนงค์ ใจเกษิม
นายณรงค์ศักดิ์ สังข์สุวรรณ
นายเจริญ สำคัญ
นายวัฒนพงศ์ ไชยเชษฐ์
นายวิทยา มูลตรี
นายเกรียงไกร หมื่นชัยยะ
นายศักดิ์สิทธิ์ พวกเกาะ
นายสัมพันธ์ พูนทรัพย์
นายบุญเลิศ วัฒนแก้วเพชร
นายกฤตภาส ชัยชนะ
นายจักรพงศ์ สุขเจริญ
นายสมาน ศรีราม
นายเอนกพงศ์ ปากศรี
นางนิรชรา มีแก้วกุญชร
ว่าที่สิบเอกปัญญษพันธ์ วงใหญ่
นางสาวภัทรวดี หนักไหล่
นายลมูล มั่นใจ
นางพานทอง/มีศรี
นายภาคภูมิ/เภาพาน
นายคำพันธ์ พบหยิบ
จิรัฐิติกุล จันทรเสาวพัฒน์
นายสมคิด วรรณสอน
นางสาวสายสุดา ประยูรสิงห์
นางสาวสมปอง ประยูรสิงห์
นายอุดม เตจินะ
นายเจษฎา ตากันทะ
นายชีพ แก้วนิล
นายพัฒพงษ์ อุ่มประทีป
นาย จักรชัย แก้วพิภพ
นายเปลี่ยน เนตรแสงสี
นาย นฤพันธ์ บุญกล่ำ
นางเสาวลักษณ์ ทองอินทร์
นายฉลาด สุขเกษม
นายเจียด เหมอินทร์
อนงค์ ก้อนคำ
กฤติกา อนุวุฒินาวิน
เกียรติกร อัตรสาร
นางสาววารีมาศ รุจิวรรธนะกุล
นายสินทร แนวเล็ก
นางฃุดาพร บุญยวง
นายเฉลียว จุลมุกสิก ร.ร บ้านหนองโพธิ์
นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ร.ร.ธงชัยวิทยา
นายสุรเชาว์ เรืองวัฒน์ ร.ร.วัดโคกหม้อ
นายสามารถ กอนอยู่ ร.ร.วัดกระบังมังคลาราม
นายภิรมย์ โชติแดง ร.ร.วัดช่องพราน
.นาง ดรุณี ฉลาดสุข ร.ร.โนนสูงโคกกลาง
นาย สวาท ใจมาดี ร.ร.บ้านห้วยโผ
นาย อารมณ์ ศรีแสง ร.ร. บ้านไร่
นาย พรมมา สิงหามาตย์ ร.ร.บ้านโคกสว่าง
นาย วิโรจน์ ฉายชูวงษ์ ร.ร.บ้านแปรง
นายจำเนียร โลหะเวช ร.ร.บ้านคลองลาน
นาง สุรางค์ เชื้อเจริญ ร.ร.บ้านท่าขี้เหล็ก
นาย สุรินทร์ แก้วบุตรดี ร.ร.บ้านในเมือง
นาย เกรียงไกร บำรุงจิตร์ ร.ร.วัดพิจารณ์โสภณ
นายอวยพร จันทรา ร.ร.วัดเขารวก
นายวิวัฒน์ แดงสกุล ร.ร.บ้านหูช้าง
นายชูศักดิ์ ใจมั่น ร.ร.วัดท่าเตียน9
นางสุวนีย์กาญจนฉายา ร.ร. บ้านหัวหิน
นายดวงจันทร์ แก้วจีน ร.ร.บ้านป่าลาน
นายประวิทย์ ศรีพินิจ ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี
นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ ร.ร.บ้านเขลาทุ่ง
นาง กาญจนา ศรีพระนาม ร.ร.บ้านหนองแสง
นาย อนุช ธรรมวรรณ ร.ร.อนุบาลเลย
นางสาวอรุณีราชพัฒน์ ร.ร.บ้านนาโศก
นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ ร.ร.วัดห้วยเสือ
นายไพทูรย์ อิ่มสำราญ ร.ร.บ้านหลุมข้าว
นางสาวมะลิ คงสกุล ร.ร.วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์ ร.ร.บ้านเขาแดง
นางอัมพร ศิริขวัญ ร.รชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง
นายประสงค์ สิงห์ทอง ร.ร.วัดถอดสมอ
นายวิรัตน์ ปานแก้ว ร.ร.บ้านไดลึก(ประชานุสรณ์)
นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ร.ร.บ้านนาขาม
นายจันทร ไชยมูล ร.ร.บ้านห้วยไคร้
นายแสงไทย สุวรรณรงค์ บ้านวังบาง(วังยางวิทยานุกูล)
นางบุญมา พันธะไชย ร.ร.บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)
นางสาว วรรณชนก รอดหยู่ ร.ร.วัดกองแก้ว
นางอุษณีย์ ขำดวง ร.ร.วัดบางน้ำผึ้งใน
นายจารึก ทองฤกษ์ ร.ร.วัดเปรมศรัทธา
นายเวสแก้ว ยอดมงคล ร.ร.บ้านหนองลาดควาย
นายสมนึก สักทอง ร.ร.ชุมชนวัดบางโค
นายถนอมจิต อินทอง ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้ายวิทยา
นางพนอรัตน์ ชุณ ร.ร.บ้านห้วยตลุง
นายอำนาจ สุนทรธรรม ร.ร.วัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร”
นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี
นายเสรี ธนะวัฒโก ร.ร.วัดสำนักบก
นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ ร.ร.บ้านสวนอุดมวิทยา
นายสุวรรณ สุริยา ร.ร.น้ำสร้างหนองบะ
นายประสิทธิ์ ชาญศิริ ร.ร.บ้านขามเรียง
นายสุธินันท์ ยศพล ร.ร.มะชมโนนสง่า
นางไพลัดดา อวิรุธ ร.ร.บ้านโศกกาว
นางเย็นใจ โมฆรัตน์ ร.ร.บ้านเสาน้อย
นายบำเพ็ญ ปานมณี ร.ร.หนองยาว
นางวทิชา พรายประทีป ร.ร.ชาวไร่
. นางศุลีพร บุศราทิจ ร.ร.บ้านแม่คะเมย
นายสมบูรณ์ วงศ์เรือน ร.ร.อนุบาลลำปาง
นายสมชัย การมาโส ร.ร.บ้านเทพประทับ
นายชัยณรงค์ ศรีสุข ร.ร.บ้านหนองผือ
นายสุรพล เอี่ยมธนานุรักษ์ ร.ร.วัดดอนทราย
นายวิชิต พลบำรุง ร.ร.น้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก
นายวิเชียร สุขเกษม ร.ร.วัดธรรมิการาม
นายประทวน ร่มส้มซ่า ร.ร.วัดวังวน
นางนภา เกาสังข์ ร.ร.วัดเขาพระ
นางจินตนา ไชยโย
นางสมหวัน มิตรตระกูล ร.ร.บ้านไร่สมบูรณ์
นายประนงค์ ถิตย์เรือง ร.ร.นางามวิทยาคาร
นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย ร.ร.บ้านหนองบ่มกล้วย
นายวันกลาง รัตนอำภา
นางทองคำ มาลาศรี
นายสาคร งามงอน
นายเสน่ห์ เอื้อแท้
นางณัฐนันท์ ศรีมอย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายอินแปง เกื้อกูล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย
นายวิรัตน์ ศรีรักษา
นายสุวิทย์ แสงมณี
นายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว
นาย มานณพ จงเกษมธรรม
นายอนันต์ รังษี
นางกมลทิพย์ โชคมงคลเสถียร
นางสุรินทร์ วงษ์มณีเทศ
นายประจวบ จินดาวงศ์
นายบุญมา เฆมอรุณ
นาย กิจน์สมบัติ สุริยันต์
นายบุญเสริม ทองดี
นาย อรรถ กันภัย
ฉวีวรรณ ตรากูลธรรม
นายล้วน เฉลยไตร
นายเสริม มงคลวรรณ
นาย สุชัยยงค์ เวฬุวนาธร
นายชัยยันต์ ฤถธิ์ดอน
นายนารถ โพธิ์สิทธ์
นางกรรณิการ์ ฉัตรเกษ
นางกรรณิการ์ ฉัตรเกษ
สมฤดี พันธ์นิธิทร์
นายสัจจา เชื้ออาษา
สมาน ถุงเงิน
นายประวิทย์ สุขสอาด
นายยุพล สมบาง
พิมพ์ลักษณ์ ฤกษ์นิยม
นายอุปถัมภ์ พรรณสังข์
นายเทอดพร พลสงคราม
ทัศนัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
นายปรีชา วาสิงหนะ
รุ่งโรจน์ โตยิ่ง
นายเจริญ ชมพูพึ่ง
นางนพรัตน์ ล่อนวิทย์
คุุณชูเกียรติ
นายโปรง คำคูณ
นายประยุทธ โตทรัพย์
นาย พัสกร คุณารักษ์
นายกฎษฎา บาระนัด
นายจรูญ สงรักษ์
นายถาว สมใจ
นายบัวเนียน มงคล
นายล้วน มงคล
นายลุ่น แก้วใหญ่
นายจันตะ สูดดม
นายสมเพชร จันทร์ดี
นายสงคราม วิไลรัตน์
นายสุมน มงคล
นายบุรเศรษฐ์ อุทธา
โรงงานนายสวัสดิ์ เจริญสุข*
บริษัท เซนจูรี่ อินโนแอ็ค จำกัด*
บริษัท เคชิน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ฮิตาชิ เพาเดอร์ เมทัลล์ (ประเทศไทย) จำกัด*
บริษัท สยาม รอยัล อินตัสดรี้ จำกัด*
บจก.เอฟแอนด์ อาร์ จิวเวอรี่ จำกัด*
ศูนย์ปฎิบัติธรรม\\\\\\\\\\\\\\\"ธรรมโมลี\\\\\\\\\\\\\\\"
เทศบาลตำบลบ้านกลาง*
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว*
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม*
นางสาวสมพร มูลเมืองมา
นายขวัญชัย บุญสุวรรณ
ภัททิรา กลิ่นเลขา
นางสาวประทีป ชูสกุล
นางสาวประทีป ชูสกุล
นายวินัย ไชยสำโรง
นายสุนทร สุตะวัน
นายสมชาย ต้นเชื้อ
สุภาภัทร ตั้งตรงสิน
รัชสิริ สงวนวงศ์
นายแดนชัย คำมีภักดี
นางประคอง คำมีภักดี
นางสาวชนากานต์ คำมีภักดี
เด็กชายกฤษณพล คำมีภักดี
นางสาวอมรรัตน์ นามหล้า
นายยุทธภูมิ ทองคำ
นายพงษธร เทพภูบาล
นายณัฐปคัลภ์ ไชยมุติ
นิวัติ พันธุ์เสือ
นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์
นายพงศธร วสิกรัตน์
นายชานนท์ นานวล
นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ
นายวรนันท์ เย็นสถิตย์
ส.อ.สมคิด สกุลพยัคฆ์
นายวสันต์ เทพผล
ร.ต.เจริญ เจริญสิงห์แก้ว
นายสุรพล มาลอม
นายจำนงค์ สุวรรณ์
สุนารี เมฆกวาว
จักรพล ทองมา
จ.ส.อ.สมพล สวัสดี
นางสาวมุกดา สังข์ทอง
นางจงรักษ์ อิ่มจันทึก
นางกนกกาญจน์ จันทรวงศ์
นายพรชัย สถิตวิบูรณ์
นายกฤษฎิ์ วัฒนทัพ
นายสังข์ทอง บุรัสการ
นายณัฐพล บุรัสการ
นางสาวธัญญารัตน์ โพธิ์ทอง
ด.ต.คมสันต์ ดวงจันทร์โชติ
นายมานิต เตชะนอก
นายเจย นาคอ้าย
นายสวัสดิ์ ธรรมสละ
นายทวี ธรรมสละ
นายชัยณรงค์ คำแดง
นายบุญส่ง ทองคำ
นายธีรศักดิ์ เจิมมงคล
นายไพฑูรย์ ชัยสงค์
นางสาวกุสุมา คงเสถียร
นายมิตรชัย วงค์ศรีชา
นายทินกร ศิลาพันธุ์
เด็กชายธนะพนธ์ นาคช้อย
นายธนชาติ สมอไทย
นางอภิสรา ซินเม
นายเตชินทร์โชติ อะนันชัย
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์
นางชุดากร กสิรักษ์
นางอมรพรรณ สืบสม
นางกาญจนา อินวิจิตต์
นายวสุธา กำลังเก่ง
นายอรรถกร วรรณสาร
นางสาวทองดี เครือระยา
นางวันทนา ศรีสวัสดิ์
นางจงดี พลังคะพันธ์พงศ์
นายรัฐพล ญาณทักษะ
ด..ญ.วราวรรณ
นางนิภาพร ศรีละคร
สุพัฒนา สุขสถิตย์
นายวุฒิชัย ดวงใจ
ร.อ.สาธิต อิ่มสำราญ
นายจีรยุทธ บัวกลิ่น
นางปิยนันท์ อินทศร
นายไพศาล ไชยกือ
ร.อ.พนม เทียมสงวน
ร.อ.ยุทธชัย ส่านทอง
พ.จ.ต.หญิง ปิยะดา ชูทอง
ร.อ.ครรชิต วงษ์บุพผา
พ.จ.อ.สมพงษ์ ประจิม
พ.จ.อ.อธิปไตย ทองเชื้อ
พลฯ อภิวัฒน์ สุริยันต์
ร.อ.หญิง อำไพ ชัยกาวิน
ร.ท.ณัฐวัฒน์ เทศนา
ร.อ.สนิท จันทโชติ
พ.จ.อ.ไวยกูล เทพกรรณ์
พ.จ.อ.ชนาสรรค์ พ้นภัย
พ.จ.อ.ฉลอง ไชยสิทธิ์
พลฯ ธีระพล ศรีมหาพรม
น.ต.ไพศาล พานดอกไม้
พ.จ.อ.วิทยา มีชัย
พ.จ.อ.สมเดช กวางนิล
นายนพดล อยู่การักษ์
นายสมจิตร ไชยบุตร
นางชิ้ง นรุวรรณ
นายณัฐพงษ์ วงศ์ษา
นางวรรณี วิโยธิน
นางอนงค์ รักเจริญ
นางขวัญเรือน กันทะวัง
นางแสงทอง ศรียาติ่ง
นางแมน ใหญ่สูง
นางสุภาภร บุญสุระ
นางสุกัญญา ถูสูงเนิน
พ.จ.อ.ไกรศร ศรีสุวรรณ
พ.จ.อ.บรรณธนากรณ์ อุระแสง
ร.อ.วิโรจน์ ทรงมิตร
ร.อ.หญิง กุสุมา จุ้ยหมื่นไวย
น.ต.ประยงค์ เต็มเต๊ะ
ร.อ.รชต ปัญญารัตนสิน
นางจรรยา นครเมือง
ส.ต.อภิชาติ ขุมทอง
ปริญญา รุ่งเรือง
องค์กรบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน
นายทาใส วะชุม นางวารุณี วะชุม
นายศิระ วะชุม
นายศรีวิไล วะชุม
นายอภิเซษณ์ จุลมณี ศักดิ์จำปา
ชัชวาล วะชุม
นายไมตรี อุสาพรหม
ร ต อ ชาติชัย นางกมลทิพย์ และ นายชิษณุพงศ์
นายมานะ การเจริญ
นายวิเชียร สังสอาด
นายนพรัตน์ ธนะศรี
นายกุลธารินทร์ ปินตา
นายประดิษฐ์ ป๋องแก้ว
นายอาคม คำแสน
นายเกรียงไกร ไม้ม่วง
นายเสถียร หมื่นนรินทร์
นายสมใจ มูระคา
นิตย์ รักษาพล
นายรำพึง ศรีสุข
นายคำ วุ่นกลัด
นายชาตรี มาฤทธิ์
นายวิทธวัช อินทร์แป้น
นายทองสุข ศรีอุทัย
นายโรม จันทมาตร
นายสมปอง เวฬุวนารักษ์
แทนนิตย์ นาใจ
นายชลอ จันขำ
นายจำลอง แสงลภ
นายเสถียร สุขใส
นายวิรัช โตสน
นายสวัสดิ์ วัลลภ
สุเทพ คุ้มทอง
นายบุญเลิศ เน้าศรี
นายประกาศ ลุลบุตร
นายวัชรยุทธ ลำดวน
นางลัดดาวัลย์ ดุลบุุตร
นายสงกา ทิมา
นายประสงค์ ศรมณี
นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว
นายจำนงค์ สาธร
นายพงพรรณ แสงเพชร
นายไพฑูรย์ สาธร
นายละมุด วรรณทิพย์
นายอุกฤษต พลทองมาก
นายซุ่น ใจเป็น
นายสัจจา วาจาสิทธิ์
ณภัทร เจือจันทร์
สตอ พงพันธ์ นงนุช
นายทวีศักดิ์ แซ่เตีย
นายรัชรินทร์ ถาวร
นายสมพล วงค์ใหญ่
นางเกศินี บุญเจียม
นายเทเวศ ส่วนบุญ
ส.ต.อภิชาติ ขุมทอง
นายวิจิตต์ สังฆกูล
นายทองหล่อ ลิ้มเส็ง
นายประเสริฐ ขวาโยธา
นายสมชาย ไล้ทองคำ
นางหทัยชนก ถาแหล่ง
พันตรี ภิรมย์ รุ่งเรือง (กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์)
ร้อยโท ณรงค์ศักดิ์ พัสดร (กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์)
จ.ส.อ.นิวัติ สีนิล (กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์)
กฤษดาพร สีทองหลาง
ส.ต.สุรพงษ์ วีรอนันตมิตร
จ.ส.อ ดิเรก จันทวี
ส.ท.วิรัชญ์ อิทธิ์สาร
ส.ท.ศักดิ์ศิขริน ศรีประสิทธิ์
ส.ท.ณัฐพล ศิรินาค
ส.ท.อภิเดช บัวคำนิล
ส.ท.รพินทร์ อุ่นบำรุง
ส.ต.สุเมธ ประสพหิน
ส.ท.อนุพงษ์ สาธรณ์
จ.ส.อ.สุนทร บัวคำ
ส.อ.วุฒิพงษ์ อินทร์อำไพ
ร.อ. เสน่ห์ เริงพงษ์พันธ์
ร.ท. อนันต์ เผ่่า์พงษ์บุรีพันธุ์
ส.ท.พลภัทร ปิ่นทอง
ร.ท. ไพรวัลย์ โจทย์กิ่ง
ส.ท. นัฐชา ราบุรี
จ.ส.อ ประสิทธ์ ผาเจริญ
จ.ส.อ ทวาย เวียงจันทร์
จ.ส.อ สุรชัย ใหม่เอี่ยม
ส.ต. ปัญญา บุญใหญ่
ร.อ. บุญนำ บัวบุญชู
จ.ส.ต.ตุลาการ ธรรมเดช
จ.ส.อ กิติศักดิ์ จันทรา
จ.ส.ต.อภิเดช ยีรัมย์
จ.ส.อ ชัยณรงค์ โฮมจูมจัง
ร.อ. เมธี คำเต็ม
ส.ต.ยรรยง ดาคำ
ส.ต.อนุสันต์ โพธิ์งาม
ร.ต เธียรธีระ สุรารักษ์
จ.ส.อ บรรณเทิง เฉลิมศรี
ร.ท เชาวลิต สาระพันธ์
พลฯมานพ วิเชียร
พลฯศาศวัฒ จันเหลา
พลฯอำนาจ สมบัติมาก
พลฯกรวิทย์ จงฟุ้งกลาง
พลฯวิทยา มีวิริยกุล
พลฯอภิชาติ พรมชัยยา
พลฯอัครรัตน์ จันทร์แก้ว
พลฯจักรี แต้เจริญ
พลฯพัชรพล พูลจวง
พลฯอัฑฒ์สุมา โสพล
พลฯลิขิต ประเทศ
พลฯฉัตรชัย บุญเวช
พลฯธีระพงษ์ สุทธิโยชน์
พลฯเทพประทาน อินปอ
พลฯวัชรินทร์ นามแก่ง
นาย พิชิต วีรอนันตมิตร
พลฯนที สมร่าง
พลฯวสันต์ ปุราชะทำมัง
พลฯพุทธินันท์ สุดสายเนตร
นางบุญสร้าง จินตกสิกรม
พลฯกิตติพงษ์ สายบัว
พลฯนิกร สังขะกุล
พลฯเอกพงษ์ กรมแสง
พลฯยมนา เดชสุทธิ
พลฯมานะ ทองประดิษฐ์
พลฯถาวร จรูญศักดิ์
พลฯสุริยา โม้คำ
พลฯสุริยา นามวงค์สา
พลฯธวัชชัย ประสมพืช
พลฯปิยะ โคตรสงคราม
พลฯสงวน มุ้งอ้อมกลาง
พลฯอมรเทพ แสนพิมพ์
พลฯเอกพันธ์ พานารัตน์
พลฯณัฐพล สุมารสิงห์
พลฯพิทักษ์ กุลบุตร
พลฯมานิต แดงสูงเนิน
พลฯณัฐนนท์ ถึกไทย
พลฯสราวุฒิ ชินราช
พลฯรักชาติ แสงกล้า
พลฯอนิรุธ คำนึงถึง
พลฯณัฐพงษ์ สองเคน
พลฯวิษณุ มะหอม
พลฯทิวากาล กงแก้ว
พลฯฤทธิชัย วงหิน
พลฯบุญมา บุญมีศรีสุข
พลฯพุฒิพงษ์ คงสาคร
พลฯสมชาย คำดี
พลฯถาวร สืบแสน
พลฯปอง ทองใหญ่
จ.ส.อ.พิชิต พรมแพง
พลฯสมภาร บุตรพรม
พลฯชัยทวี พลเยี่ยม
พลฯธีรพล บุตรพรม
พลฯณัฐพร สุขศรี
พลฯสุริยันต์ คันศร
พลฯอาทิตย์ วัดหมื่นวัย
พลฯสมหมาย ดีสวน
พลฯธีรวุฒิ ทองดี
พลฯวัชระ อาจยิ่งยง
พลฯคำสิงห์ บุราณสุข
พลฯอรรณพ คำชา
พลฯจิรานุวัฒิ โอซำรัมย์
พลฯนิวัฒน์ สีหาทับ
พลฯชัยพร ทะวงษ์
พลฯภาวิณ หงษ์สมดี
พลฯชวลิต ทองบรรจง
พลฯสุเมธ ผลโพธิ์
พลฯจิรวัฒน์ บัวศรีทอง
พลฯณัฐพล มานะดี
พลฯเทียน เข็มทอง
พลฯศุภชัย ยำพวา
พลฯบุญส่ง ทารขจัด
พลฯอนุวัฒน์ นิลสนธิ
พลฯณัฐวุฒิ ศรีวิเศษ
พลฯสุรชัย ดาศรี
พลฯอาทร ดีหัวโทน
พลฯปิยะ เรียบรัตน์
พลฯกตัญญู คำภิรมย์
พลฯพิชิตชัย พงษ์รัตน์
พลฯมงคล บุญทวี
พลฯทวี พุดช่อ
พลฯอนันตชัย กมลบาล
พลฯนฤเบศ ชูชีพ
พลฯนัฐวุฒิ โฉมงาม
พลฯธีรพงษ์ ผดุงตาล
พลฯรุ่งเรือง วารีสมานคุณ
จ.ส.อ แสวง พนัส
ส.ท. ประเสริฐศักดิ์ แสงมณี
จ.ส.อ ฉวี อมาตย์มนตรี
จ.ส.อ สุริยนต์ เหล็กสูงเนิน
ส.อ อภินัทธ์ ไพบูลย์
ส.อ ณัฐพล คงครี
ส.ท ธนิต เผาโคตร
ส.ท ประยุทธ ผูวนาโคก
จ.ส.อ.อำพร ดาคำ
ส.ต เชิดชัย ล่ำสัน
นายสิทธิชัย เฟื่องสำรวจ
พลฯ เสกสิทธิ์ ลาสมวงศ์
นางสาวรุจิราวรรณ ฤกษ์มงคล
นาย มานิตย์ เดชบุรัมย์
นายประสาร ศรีสมุทร์
นายไตรรงค์ ไม้สัก
นาย สุรัต จุมปูจักร
นางสุภาภรณ์ ทองแผ่น
นางสาวกฤตยา รัตนปรมากุล
นางผกามาศ แก้วคงทน
นิกร หมื่นกัลยา
นางสาววิภารัตน์ เหล่าชุมพล
นางสาว วัชราภรณ์ ไพจาน
นายดุสิต ไชยศร
นายขจรเกียรติ
นางพรเพชร อาษาไชย
นายชาติไทย ไชยนนท์
ศรัณยพงศ์ พรหมชัย
นายสมัย ภิญโญ
นายเหมย บุญทา
นายสนอง ปัญญาโกญ
นายสถิต ดอนลาว
นายจรัญ รัศมี
นายจันทร์ โสวะนา
นายจร ข่าเนียม
นางสาวอารียา อย่าเสียสัตย์
นายสะท้าน สีอ่อน
นายภัทร พุทธิวงศ์
น.ส.ณััฐนันท์ จิวเจริญสกุล
นางพรทิพย์ ด้วงพิมพ์
นายสุธิวัตร ฝักบัว
นายสิน นุ่มพรม